Ekonomi för gårdsbaserad biogas

Att bygga en gårdsbaserad biogasanläggning är en stor investering och kostar ofta mellan 2-5 miljoner kronor. Kostnaden beror bland annat på hur stor anläggning man bygger och på hur mycket av arbetet man kan göra själv.

I Sverige är det fortfarande relativt dyrt att bygga en biogasanläggning. Det beror delvis på att det i princip inte finns några nyckelfärdiga koncept. I Tyskland finns däremot ganska många företag som levererar kompletta gårdsanläggningar.

En biogasbaserad kraftvärmeanläggning kostar cirka 600 000 kronor. En anläggning för att uppgradera gasen till fordonskvalitet kostar från cirka 5 miljoner kronor.

Stigande energipriser - bättre lönsamhet 

Hittills har det visat sig vara svårt att få en gårdsanläggning lönsam i Sverige. De höga investeringskostnaderna är en orsak. Till det kommer Sveriges relativt låga energipriser som innebär att de ekonomiska vinster man gör på att producera egen värme och el inte blir så stora. Men de praktiska fördelarna med att själv klara sin värme- och elförsörjning bör vägas in i kalkylen. Detsamma gäller tillgången på rötrest som kan ge ekonomiska vinster på längre sikt.

Lönsamheten påverkas bland annat av:

  • Investeringskostnaderna 
  • Kostnader för substrat (råvara)
  • Driftskostnader 
  • Gasutbytet
  • Priset på den energi som biogasen ersätter
  • Hur stor andel av gasen som kan utnyttjas och/eller säljas 
  • Rötrestens värde
  • Eventuell inkomst för behandling av avfall utifrån

Enligt en rapport från JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik, kan lönsamheten för gårdsbaserad biogas förbättras inom en snar framtid. Men då krävs bland annat att energipriserna är fortsatt höga och att det finns en investeringbidrag för biogas.


 


Se även

Smed och grisbonde bygger för biogas Reportage på Bioenergiportalen

 

 Lästips

Är det lönsamt med gårdsbaserad biogasproduktion? (pdf)
Informationsblad från Biogas Syd.

Gårdsbaserad biogasproduktion - system, ekonomi och klimatpåverkan 
Rapport från JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Biogas från gödsel och vall. Analys av föreslagna styrmedel (pdf)
Rapport från LRF och Envirum

 

Stöd för biogasproduktion

Ersättning för dubbel miljönytta är ett pilotprojekt hos Jordbruksverket med syftet att skapa dubbel miljö- och klimatnytta i form av minskade metanutsläpp från gödsel samt minskat behov av fossila energikällor. Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan delta i projektet och söka gödselgasstöd. Stödet kommer att starta under hösten 2014.

Ersättning för dubbel miljönytta - gödselgas-stöd