Biobränsleaffär värd 40 milj per år

Sveaskog och Söderenergi har tecknat ett fyraårigt leverensavtal för biobränsle. Med detta avtal blir Sveaskog en betydande leverantör till Igelsta kraftvärmeverk. Affären är värd 40 miljoner kronor per år. Leveranserna kommer att påbörjas under hösten 2009. 

- Vi är stolta över att Söderenergi har valt Sveaskog som affärspartner. Med detta samarbete utvecklar vi vår biobränsleaffär i Storstockholm ytterligare. Vi är nu en betydande leverantör till både Bristaverket i norra Stockholm och Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Det stärker vår position på marknaden, säger Mats Tegmyr, marknadsansvarig för Sveaskog i Bergslagen, i ett pressmeddelande.

Sveaskogs biobränsleaffär baseras främst på grenar och toppar, klenvirke, brännved och biprodukter från sågverk. För att kunna öka uttaget av biobränsle på ett effektivt och lönsamt sätt satsar Sveaskog på utveckling av modern skogsteknik och en avancerad logistik, med bland annat egna tågterminaler.

Avtalet med Söderenergi innebär att Sveaskog behöver göra nyanställningar till biobränsleverksamheten.

Marknaden för biobränsle fortsätter att öka. I storstadsregionerna görs stora investeringar för att bygga ut kapaciteten för kraftvärme. Den största investeringen gör Söderenergi AB som år 2007 beslutade bygga Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta kraftvärmeverk. Detta står klart till årsskiftet 2009/2010 och beräknas producera ca 200 MW fjärrvärme och 85 MW el. Elproduktionen motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 100 000 villor.

En stor efterfrågan och stigande energipriser gör det ekonomiskt motiverat att satsa på uttag av biobränsle i skogen. Sveaskog är en rikstäckande leverantör av biobränsle. Företaget har cirka 40 biobränslekunder och sålde under 2007 biobränsle motsvarande 2 terawattimmar (TWh).

För mer information:
Mats Tegmyr, marknadsansvarig för Sveaskog i Bergslagen, tfn 070-536 95 86, Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070-231 35 02, Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef Söderenergi, tfn 0768–03 35 06

Fakta Sveaskog:
Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat med stor miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. Företaget omsätter 7 miljarder kronor och har cirka 730 anställda.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-10-27
Skriv ut
8158691