Allt fler beredda minska sin klimatpåverkan


Pressmeddelande: Naturvårdsverket

Svenskarnas beredskap att minska sina egna utsläpp av växthusgaser har fortsatt att öka. Detta trots att man inte uppfattar klimatfrågan som riktigt lika viktig som under 2007. Det visar Naturvårdsverkets årliga undersökning om allmänhetens inställning till klimatförändringen.

-­ Klimatfrågan fick sitt stora genomslag i media under förra året och det är mycket positivt att allmänhetens beredskap att minska sina egna utsläpp fortsatt att öka kraftigt, säger Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

Åtta av tio svenskar, 80 procent, tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen. Det är en tydlig ökning från 2002, då 68 procent svarade ja, och ungefär samma nivå som år 2007.

En stor majoritet kan "absolut" tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (86 procent), att köra bil mer bränslesnålt (77 procent), att åka tåg i stället för flyg (76 procent) och att sänka elförbrukningen i hemmet (75 procent), medan det är minst populärt att äta mindre kött (40 procent).

De egna åtgärder där beredskapen har ökat snabbast under det senaste året är att åka mer kollektivt (från 45 till 54 procent), att åka tåg istället för flyg (från 71 till 76 procent) och att samåka mer (från 54 till 59 procent). De åtgärder där beredskapen har ökat mest under hela sjuårsperioden är att köra bil mindre (från 33 till 57 procent), sänka temperaturen inomhus (från 36 till 59 procent) och att köra bil långsammare (från 41 till 63 procent).

Två av tre svenskar, 67 procent, anser att det vore bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få hushållen att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid.

- Samtidigt som kunskapen om klimatförändringen har ökat vill allmänheten ha mer information om hur utsläppen kan reduceras, säger Lars Westermark, chef för Klimatpolicyenheten vid Naturvårdsverket.

Mer om mätningsresultaten:

  • 100 procent känner spontant till eller har hört talas om klimatförändringen.
  •  96 procent tror att Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av klimatförändringen.
  •  71 procent tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen.
  •  84 procent tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
  • 80 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
  • Minst 50 procent kan "absolut" tänka sig att genomföra åtgärder för att reducera utsläppen inom 13 av 14 uppräknade områden.
  • 67 procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media, medan andra informationskanaler efterfrågas av mellan 21 och 46 procent.

 
Undersökningen omfattade 1 000 telefonintervjuer och genomfördes av ARS Research AB under perioden 8-22 september 2008.


 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-19
Skriv ut
8148522