Tyska bioenergiföretag till Sverige

Tyska företag inom bioenergi vill etablera sig i Sverige och Växjö-regionen med epitetet Europas grönaste stad är mycket intressant.

På uppdrag av det tyska näringsdepartementet (BMWi) organiserar Tysk-Svenska handelskammaren (TSHK) en delegationsresa för tyska bioenergi- och biogasföretag till Sverige. Efter ett seminarium i Stockholm i dag onsdag tredje december besöker delegationen dagen efter fyra företag Växjö.

- Företagen är mycket intresserade av att hitta nya samarbetspartners, nya kunder och möjlighet att etablera sig i den sydsvenska regionen, säger Johan Thorsell, internationell samordnare på Växjö kommun.

Företagen, som representerar en del av den tyska spjutspetskompetensen inom biogas och bioenergi, kommer till Sverige för att bygga upp och fördjupa affärsrelationer i Sverige. I Växjö kommer man att göra ett allmänt besök på Växjö kommun för att få information om konceptet Europas grönaste stad och studiebesök på VEAB och biogasanläggningen vid Sundet.

- Eftersom det handlar om att skapa affärsmöjligheter kommer vi även att genomföra matchmaking med intresserade företag inom vårt bioenergikluster. Detta är strategiskt viktigt för regionen och vi hoppas att många företag ska nappa på detta, berättar näringslivschef Thomas Karlsson.

De företag som besöker Sverige och Växjö är:

AGO AG som sedan 2003 är projektutvecklare och rådgivare för projekt inom kraftvärmeverk, ång- och varmvattenanläggningar, kylanläggningar, värmepump som drivs bl.a. med biomassa, geotermi eller solartermi.

GETproject som arbetar med vindenergi och nu har utökat sin verksamhet inom området bioenergi. Företaget planerar, realiserar och driver bioenergianläggningar som utnyttjar energin ur grödor enligt ”Scheffer-konceptet”. ”Scheffer-konceptet” använder silerade energigrödor, som pressas. Ur vätskan utvinnes biogas och de fasta delarna pelleteras eller förgasas. För denna process har patent sökts i Tyskland.

Företaget vill presentera sig på den svenska marknaden och vill komma i kontakt med potentiella partner och kunder.

HERLT SonnenEnergieSysteme som är ett medelstort företag som arbetar inom förnyelsebar energi sedan 1991. Företaget är specialiserat på värmeanläggningar för trä, halmbalar och solar. Företaget projekterar, producerar och distribuerar dessa anläggningar. HERLT äger patent för sin värmepanna för halmbalar och har vunnit olika miljöpriser.

MAN TURBO arbetar sedan 1990 med ångturbin-generatordrivmaskin (steam turbines – generator applications)1,5-30 MWel för biomassa och avfall som de vill introducera på den svenska marknaden. Fokus ligger på ångturbiner för kraftvärmeverk som bedrivs med biomassa.

- Gemensamt för de tyska företagen är att de söker vägar för att etablera sig på den svenska marknaden. Det handlar om distribution, återförsäljning och nya kunder, förklarar Johan Thorsell.

För mer information: Johan Thorsell, tel. 0470-415 98,
0733-68 72 65


 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-12-03
Skriv ut
8103245