Växande marknad
för biogas i världen

Under 2009 kommer 9000 nya biogasanläggningar att byggas i världen. Tillsammans kommer de att producera 2 700 MW el. Det visar en genomgång från Helmut Kaiser Consultancy som redovisas i tidskriften Biofuels International.

En dryg fjärdedel av världens biogasproduktion sker i Europa, men Asien är störst med 34 procent. Det är dock Tyskland som leder den tekniska utvecklingen. Den tyska branschen omfattar 400 företag och omsätter årligen 700 miljoner euro.

Rapporten förutspår att världsmarknaden för biogas kommer att växa kraftigt under de kommande tio åren. Idag omfattar den totalt 2 miljarder euro, men den kan vara uppe i 25 miljarder år 2020.

Läs hela nyheten (på engelska) på Biofuel Internationals webbplats.