BAFF:
EU-beslut positiv signal för etanol

- EU:s klimat- och energibeslut betyder att en marknad för förnybara drivmedel nu kan börja byggas upp i hela Europa, säger Per Carstedt, ordförande i BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF). Utsläppen av växthusgaser skall minska med minst 20 procent till 2020 och transportsektorn drivas med 10 procent förnybar energi.

En stor utmaning där etanol har huvudrollen. Det finns inget annat drivmedel som inom den här tidsramen kan produceras, distribueras och användas i de stora volymer som krävs för att nå målet, anser BAFF i ett pressmeddelande.

- Positiva signaler som biltillverkare, konsumenter och investerare väntat på, framhåller Carstedt. Ett steg bort från en ekonomi baserad på fossila drivmedel och som samtidigt i ett livscykelperspektiv minskar växthusgasutsläppen från drivmedel och ökar energisäkerheten.

EU tar nu också ett steg för att definiera hållbarhetskrav för drivmedel för transporter

Certifiering

- Det är bra att parlamentet nu uppmanar kommissionen att se över EU:s provningsförfarande och införa en certifiering av biodrivmedel, säger Carstedt. Inte bara klimatet utan även biltillverkarna skall kunna dra full nytta av de minskade koldioxidutsläppen från etanolmotorerna för att nå utsläppsmålet på max 120 g/km. Viktigt att den här processen startar omgående..

Fram tills certifieringsprocessen är i drift får en tillverkare räkna sig tillgodo en sänkning av max 7 g/km på genomsnittsutsläppen från alla sålda bilar för tekniker som inte kan mätas med officiella testmetoder. För etanolbilar (E85) får ytterligare en 5-procentig reduktion räknas hem om minst 30 procent av tankställena i ett land har E85-pumpar.

Superkredit

Varje bil som släpper ut mindre än 50 g/km fossil koldioxid får en superkredit genom att räknas som om det handlade om mer än en bil när tillverkaren skall redovisa genomsnittsnivån för koldioxid. För 2012-2013 räknas de som 3,5 bilar, för 2014 som 2,5 och för 2015 som 1,5. Här finns stort utrymme för etanolbilar.

Även ändringar i bränslekvalitetsdirektivet gör det möjligt att öka användningen av etanol för inblandning i bensinen.

Det är uppenbart att de tillverkare som satsat på etanolbilar och E85 gjort en riktig bedömning och har ett försprång i utvecklingen för att klara EU:s 2020-krav.

Kontakt: Per Carstedt, 0705 - 521 505

BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF) är en stiftelse, grundad 1984, med fokus på hela processen för utveckling och storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserade på cellulosa samt användning av bioetanol inom transportsektorn. BAFF stöds av näringslivet samt myndigheter och regionala organ. www.baff.info