Närvärme i Skogstorp

Värmeleverans: 1400 MWh/år

Panncentral: nyckelfärdig anläggning levererad av Hjo värmeteknik. Se skiss.

Panna: Reka 490 kW

Verkningsgrad: 85 %

Rökgasrening: multicyklon

Spets och reserv: oljepanna 900 kW. I dagsläget används ca. 7 procent olja.

Bränsle: skogsflis

Flisåtgång: 1600-1800 kubik per år

Bränslekostnad: cirka 410 000 per år

Flisförråd vid anläggning: två containrar på 30 kubikmeter vardera.

Investeringskostnad: 2,3 miljoner kronor

Underhållskostnad/driftskostnad per år: cirka 220 000 kronor exkl. bränsle

Arbetstimmar per år: cirka 500 timmar

Ersatt oljeförbrukning: 160 kubik

Miljöeffekt: koldioxidreducering med 384 ton per år, reducering av svavel 0,56 ton.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-02-10
Skriv ut
7241377