Principskiss över pannsystemet
- Skogstorp skola

En hydraulisk skrapanläggning i containerns botten skrapar flisen till en vågrät transportskruv, som i sin tur leder till en 45 grader lutande transportskruv som går till cellslussmataren. Cellslussmataren för flisen vidare till stokerskruven som skruvar in flisen i den vattenkylda, keramiskt mantlade förbränningskammaren.Ett rörligt trappstegsrost ser till att bränslet förbränns på bästa sett och för askan till den
automatisk askutmatningen som skruvar den vidare till en askcontainer.

Rökgaserna passerar en cyklon som avskiljer flygaskan.

Processen övervakas av en PLC-styrning som reglerar både bränslematning och lufttillförsel. Förbränningen styrs av såväl primär- som sekundärluft.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-02-10
Skriv ut
7241375