Flisanläggningen i Karlbo

Flisen tippas från lastbil i flisficka och transporteras på ett band genom
det främre pannrummet. I det bakre rummet finns flislagret. I lagret
fördelas flisen med hjälp av en takmonterad skruv och ett skrapspel.
Skrapor i lagrets botten matar flisen till en tvärskruv med mittmatning,
varifrån flisen förs vidare till cellslussen och pannan. Rökgaserna renas
i en cyklon och askan samlas upp i en container.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-06-26
Skriv ut
7241379