Miljömedvetna svenskar
minskar sin energiförbrukning

Omsorgen om miljön har gjort att svenskarna minskat sin energiförbrukning de senaste fem åren. Bidrag, stöd och information har spelat en mindre roll. Det framgår av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA:s attitydundersökning som presenteras i Almedalen 1 juli.

Enligt ett pressmeddelande från IVA har tre av fyra svenskar ändrat beteende för att minska sin energiförbrukning under de senaste fem åren. Den främsta orsaken är att bidra till en bättre miljö, följt av höga energikostnader. En viktig drivkraft är också bättre förut­sättningar att kunna göra energieffektiva val. Enligt undersökningen har åtgärder som bidrag, stöd och information spelat en mindre roll.

Vid köp av ny bil prioriterar svenskarna låg kostnad och säkerhet framför låg miljöpåverkan. Miljön är dock viktigare än bilens design och prestanda. Bilkörning står för en betydande del av den genomsnittliga svenskens energikonsumtion.

Undersökningen visar också att svenskarnas kunskaper om elcertifikat är låg. Endast en av tio svenskar känner till elcertifikat. Hela 70 procent vet inte vad det är. Ändå är elcertifikat ett av regeringens viktigaste styrmedel för att öka andelen förnybar energi.
Det är också en tydlig skillnad mellan olika åldersgrupper. Bäst kunskap har ålders­grupperna 30 och 59 år. Bland de yngre, 16-29 år, är kunskapsnivån låg.

Svenskarna har en relativt god bild av hur Sverige ligger till när det gäller förnybar energi. Visserligen är det bara en mycket liten andel av de tillfrågade, ca 5 procent, som känner till att Sverige har högst andel förnybar energi av samtliga EU-länder.

Andelen förnybar energi i Sverige uppgår för närvarande till 40 procent. Därmed står Sverige för den högsta andelen av samtliga EU-länder.

Studien har genomförts för IVA:s projekt "Vägval energi" av Synovate, i början av juni 2009. Drygt 1 000 svenskar har tillfrågats om kunskaper och attityder till energifrågor.

Undersökningen presenteras 1 juli på ett seminarium i Almedalen, Visby.

Klicka här för rapporten

För ytterligare information:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68
Camilla Koebe, kommunikationschef IVA, 08-791 29 85, 070-555 11 55

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-07-01
Skriv ut
8158608