Skattebefrielse föreslås
för miljöbilar

Finansdepartementet föreslår att miljövänliga bilar ska slippa fordonsskatt från 1 juli. Förslaget gick ut på remiss i går 1 juli.

Den 1 juli 2009 upphör premien för miljöbilar. För att fortsätta att stimulera till köp av personbilar med bättre miljöegenskaper har ett förslag tagits fram som innebär att miljövänligare bilar befrias från fordonsskatt från den 1 juli i år, enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

Skattebefrielsen föreslås gälla under fem år från det att bilen togs i bruk för första gången. Samma krav som ställs på en bil för att ägaren ska vara berättigad till miljöbilspremie föreslås gälla för att en bil ska befrias från fordonsskatt. Skattebefrielsen gäller alla personbilar som uppfyller kraven, oavsett ägare.

Befrielsen från fordonsskatt beräknas uppgå i genomsnitt till knappt 1 200 kronor per bil och år, men beloppet kommer att skilja sig åt mellan olika bilar.

Definitionen av miljöbil föreslås skärpas successivt, så att andelen av de sålda bilarna som omfattas av skattebefrielsen blir ungefär konstant. Genom detta stimuleras försäljningen av de miljömässigt bästa bilarna.

Kontakt
Björn Wretfeldt
Pressekreterare hos Anders Borg
work 08-405 13 81
cell 076-771 04 75
e-post till Björn Wretfeldt, via registrator

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-07-02
Skriv ut
8158680