Sju av tio svenskar vill se statliga satsningar på biogas

Pressmeddelande: Eon

En färsk undersökning från SKOP visar att 70 procent av svenskarna ser fordonsgas som det miljövänligaste bränslet. Undersökningen visar även att så många som 65 procent är positivt inställda till statligt stöd till biogas som drivmedel.

I maj genomförde SKOP en undersökning bland drygt 1 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldern 18 till 84 år. Resultatet visar att kunskapen om regeringens och EU:s miljömål är små men att det finns tydliga åsikter om hur vi ska uppnå utsläppsminskningar. Mer än var fjärde svensk anser att den största potentialen finns genom att minska vägtrafikens utsläpp.

Vidare framkommer att inställningen till biogas som drivmedel är positiv bland svenskarna. Hela 70 procent ser fordonsgas som det miljövänligaste bränslet . Undersökningen visar även att så många som 65 procent är positivt inställda till statligt stöd till biogas som drivmedel.

I Sverige kommer en tredjedel av utsläppen från transportsektorn. Ett av de mest effektiva sätten att minska transportssektorns klimatpåverkan är en övergång från fossila till förnybara drivmedel. Skulle exempelvis fem procent av bilarna i Sverige drivas på biogas istället för på ett fossilt drivmedel skulle koldioxidutsläppen minska med mer än 60 000 ton per år.

- Biogas är förnybart, ekonomiskt konkurrenskraftigt och kan produceras lokalt. Ur miljösynpunkt är biogas som fordonsbränsle ett bra alternativ, det produceras av avfall och koldioxidutsläppen per kilometer kan vara så låga som 8-15 gram, det kan jämföras med gränsen för en miljöbil som går vid 120 g. Det är därför glädjande att en så stor andel av svenskarna är positivt inställda till stöd för biogasen säger Håkan Buskhe, koncernchef för E.ON Sverige.

Biogas är dessutom renare än alternativen när det kommer till utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot.

- Vi välkomnar därför att regeringen nu tagit initiativ till en strategi för ökad användning av biogas och vi anser likt de flesta svenskar att stödsystem för biogas som drivmedel är både nödvändiga och önskvärda, fortsätter Håkan Buskhe.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-07-08
Skriv ut
8103248