Södra gör långtidstest
med biodiesel

Södra har startat ett tvåårigt projekt där biodieseln RME, rapsmetylester, testas i sex fordon. Projektet syftar till att visa vilken effekt en övergång till biodieseln RME skulle ha på miljö, ekonomi och fordon.

- Årligen förbrukas stora mängder diesel i de cirka 150 fordon som finns ute på Södras sågverk, vid de tre svenska massabruken samt i de 20-talet lastbilar som finns i det egna åkeriet. Detta blir ett led i att minska klimatpåverkan, säger Åsa Forss, projektledare på Södra.

Bränslet håller standarden EN14214 och levereras av Energigårdarna i Eslöv, där det produceras i Energigårdarnas egen anläggning. Rapsen odlas på de svenska fälten i närheten.

Testet inleddes i januari i år då de första fordonen tankades med 100 % RME. Södra har tre lastbilar med i projektet. Tre truckar ingår också i projektet. Fordonen som berörs kör i trakterna av Mörrum, Älmhult, Ullared och Värö, platser som håller sig inom rimligt transportavstånd för den närproducerade RME:n från Skåne.

Hittills har testet visat goda resultat. Bilarna har fungerat normalt med RME i tankarna.

- En mer omfattande utvärdering görs efter att testet avslutas i januari 2011, berättar Åsa Forss.

Mer om RME
RME är en biodiesel som bildas när rapsolja får reagera med metanol och kaliumhydroxid.

För att klara vintertemperaturer på -20 grader tillsätts vinteradditiv vintertid, annars skulle RMEn börja bli trögflytande vid -5 grader.

Ren RME är en biologiskt nedbrytbar produkt med mycket mindre klimatpåverkan än konventionell diesel.

I Sverige har all diesel en låginblandning av minst 5 % RME.

För mer information, kontakta gärna:
Åsa Forss, projektledare för Forskning och Utveckling på Södra, 0730-725 176
Per Braconier, informationsdirektör, 0705-345 166

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-07-14
Skriv ut
8103235