Membran kan ge billigare biobränsle

Forskare vid Luleå tekniska universitet har fått 21,8 miljoner kr för att vidareutveckla en teknik för framställning av biobränslen som etanol, metanol, di-metyleter (DME) och butanol. Tekniken, zeolitmembran, ska kunna få ned kostnaderna för tillverkning av framtidens biodrivmedel. 

Forskningsbidraget kommer från Stiftelsen för strategisk forskning, skriver Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande. 

Forskarna ska vidareutveckla sk zeolitmembran för användning i separationsprocesser i krävande industriella kemiska miljöer.

Eftersom biomassa förekommer över stora geografiska områden bör de bioraffinaderier där biodrivmedlen tillverkas byggas i mindre skala och spridas geografiskt, t ex i anslutning till Sveriges pappersbruk. Detta kräver förbättrade tillverkningsprocesser.

- Att utveckla bättre processer för småskalig tillverkning av biobränsle till konkurrenskraftiga kostnader, är ett av målen med forskningsprojektet, säger professor Jonas Hedlund, Luleå tekniska universitet. Tekniken ska anpassas till mindre produktionsanläggningar närmare råvaran, något som både sparar miljön och pressar kostnaderna.

Uppgiften är nu att vidareutveckla membran som håller för att integreras i tuffa processer, t ex inom pappersindustrin, där även biobränslen som etanol, metanol, di-metyleter (DME) och butanol kan tillverkas i framtiden.

Membran renar biobränsle
Med hjälp av zeolitmembran kan koldioxid och svavelväte separeras från syntesgas som framställts från svartlut, en restprodukt från pappersbruk. Separationen är nödvändig innan metanol eller DME kan framställas från syntesgasen.

Separationen av koldioxid och svavelväte görs idag med en kostsam teknik. En tillverkningsprocess där zeolitmembran integrerats skulle sänka kostnaderna.

Vid etanol- och butanolframställning kan membranen användas för att avlägsna vatten. Den destillationsprocess som används idag för att avlägsna vattnet är mycket kostsam och även här kan zeolitmembranen bidra till att sänka kostnaderna.

kan ge rimliga kostnader
De förbättrade membranen ska integreras i bioraffinaderier som baserar tillverkningen av biobränslen på skogsråvara och som ligger i direkt anslutning till pappersindustrin.

- Den här tekniken kan vara det som möjliggör tillverkning av biobränslen till rimliga kostnader i produktionsanläggningar där volymen når upp till ca 100 000 ton per år, säger Jonas Hedlund. Bland annat ska vi förbättra membranen så att sprickor inte uppstår, vilket varit ett av hindren för att de ska kunna användas framgångsrikt vid biobränsletillverkning.

I projektet samarbetar professor Jonas Hedlund och professor Sven Öberg, LTU och professor Lennart Bergström, Stockholms universitet med företagen Svensk Etanolkemi AB (SEKAB), Perstorp Bioproducts AB, Smurfit Kappa Biorefinery Development, Chemrec AB och Kiram AB.

Fakta: Zeoliter är mikroporösa kristallina material med mycket liten och väldefinierad porstorlek (0.3-1.3 nm). Fokus för forskargruppen vid Luleå tekniska universitet är utveckling av nya tillämpningar där zeolit kan användas, t ex membran, strukturerade katalysatorer, strukturerade adsorbenter och sensorer. Zeolitmembranen består av tunn zeolitfilm på ett poröst bärarmaterial av aluminiumoxid. Idag används zeolitmembran i några få anläggningar för att torka sprit vid tillverkning av biodrivmedel för bilar.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-07-20
Skriv ut
8158632