Fliseldat växthus i Gryt

Panna: Bassöe, svensktillverkad oljepanna från 1973 på nästan 1 000 kW

Förugn: Swebo, keramisk förugn på 250 kW, med fast rost och uraskningslucka i botten

Verkningsgrad förugn: 92-93 %

Rökgasrening: nej

Spets och reserv: 10-15 % olja

Bränsle: stamvedsflis, köper leveranser på 75 m3 åt gången

Flisåtgång: cirka 900 m3/år

Flisficka: botten och matningssystem från finska Arimax, det upphissbara taket har de byggt själva

Bränslekostnad/år: 160 000 kr (flis) + 120 000 kr (olja)

Ackumulatortank: 25 m3

Investering: 450 000 kr

Drift och underhåll av värmeanläggningen: cirka 200 arbetstimmar/år, varav sotning 1-2 ggr/v vår och höst och 1 ggr/mån sommartid

Ersatt oljeförbrukning: 75-80 m3

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-08-21
Skriv ut
7241323