Ny diesel uppges
minska koldioxidutsläpp

Det första tankstället i Göteborg med ACP Diesel Bio 30 innehållande 30 procent förnybar rapsmetylester(RME) har invigts. Koldioxidutsläppen minskar med en femtedel, beräknat ur ett livscykelperspektiv, uppger Preem i ett pressmeddelande.

Den nya stationen, belägen i Skandiahamnen, är ett resultat av ett nära samarbete mellan IKEA, DHL, H&M, Volvo Logistics och Preem. Det gemensamma för bolagen är att samtliga är stora transportköpare. Samarbetet syftar till att skapa förutsättningar för bolagens transportutförare att kunna tanka ett bättre och mer miljöanpassat dieselbränsle.

- Vi tror mycket på diesel och arbetar hårt för att utveckla nya varianter av dieselprodukter. Raps är en förnybar råvara som är utmärkt att blanda i diesel, säger Morten Bendz, Försäljningschef och dieselansvarig på Preem.

Tidigare i sommar har stationer i Älmhult och Eskilstuna öppnats. Senare i höst öppnas även en station i Jönköping. Orterna är valda utifrån viktiga knutpunkter för transportköparnas leveranser till och från distributionslager och produktionsenheter. 

Tankställena med ACP Diesel Bio 30 är tillgängliga för alla företagskunder. Dock måste fordonsägaren kontakta sin motortillverkare innan körning för att säkerställa att motorgarantierna gäller fullt ut.

Kontakt: Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 - 450 10 01

PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Totalt är raffinaderikapaciteten över 18 miljoner m3 råolja vid våra två helägda raffinaderier vilket gör Preem till Nordens största raffinör. Mer information finns på vår webbsidawww.preem.se.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-08-21
Skriv ut
8103239