Ångblåsning rensar rören
i bioeldade Igelstaverket

Bygget av Sveriges största bioenergieldade kraftvärmeverk - Igelsta Kraftvärmeverk - är så gott som klart. Innan man kan starta intrimningen av verket måste pannan blåsas ren, s k ångblåsning. Söderenergi ber omkringboende om överseende med oljudet, som kommer att ledas via en ljuddämpare.

Starten inför intrimningen av Södertäljes, Botkyrkas och Huddinges största miljösatsning - Igelsta kraftvärmeverk - kommer att märkas.
Från 27 augusti påbörjas ångblåsning av pannan. Samtidigt anländer de två sista större delarna som ska lyftas in i verket från Tyskland, nämligen generatorn och turbinen. Denna vecka anländer också den första leveransen av skogsflis till det nya kraftvärmeverket.

Den stora kranen Lodbrok har redan anlänt till Södertälje för att hjälpa till att lyfta av den 130 ton tunga generatorn och turbinen som väger 243 ton från båten till trailers. Generatorn och turbinen ska sedan transporteras till en särskild lyftanordning som specialbyggts för detta tillfälle utanför det nya kraftvärmeverkets turbinhall där de sedan ska lyftas in.

Renblåsning skapar oljud
För att vara helt säker på att det inte finns något skräp kvar i rören från exempelvis svetsningen måste den nya pannan blåsas ur med ånga före produktionsstarten. Minsta lilla partikel kan förstöra turbinens skovlar eller försämra verkningsgraden. 

Ångblåsningen startar i mitten av vecka 35 och pågår i cirka tre veckor. Det kommer att höras i huvudsak mellan kl 16 och 19 varje dag av dem som bor och verkar i Östertälje med omnejd. För att minska oljudet kommer det att ledas via en ljuddämpare. Tiden är vald för att minimera störningarna. Information har gått ut till samtliga berörda. Vi beklagar naturligtvis de olägenheter som kan uppstå på grund av detta.

För mer information kontakta:
Jan-Erik Haglund, miljöchef Söderenergi, tel :08-553 05 566, 0768 03 35 66,
Madeleine Engfeldt-Julin, infochef, Söderenergi, tel: 08-553 05 506, 0768 03 35 06

Se även www.soderenergi.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-08-26
Skriv ut
8103288