Rekordproduktion av etanol i Brasilien

Årets skörd av sockerbetor i Brasilien blir tio procent större än förra året. Mer än hälften av skörden blir etanol, av resten framställs socker. Det skriver Biofuels International.

Efter en nationell genomgång räknar brasilianarna med att årets sockerrörsskörd blir 629 miljoner ton, 10 procent mer än 2008. Rekordskörden har två orsaker: större odlingsarealer och mycket regn. Skörden per hektar beräknas däremot bli densamma som tidigare - 81 ton.

55 procent av skörden används för etanolproduktion, vilket innebär att etanolproduktionen stiger med dryga 4 procent jämfört med förra året.

Att produktionsökningen av etanol inte blir större beror på att priserna på den internationella marknaden i dagsläget får producenterna att hellre producera livsmedelsprodukter än etanol. De flersta brasilianska fabrikerna är byggda för produktion av både ock.

Läs hela nyheten på Biofuels International  (på engelska).

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-09-11
Skriv ut
8090903