Danska lantbrukare:
energi ruttnar bort på åkrarna

Varje år plöjs miljontals ton halm ner i de danska åkrarna, halm som skulle kunna användas för framställning av el och värme. Ett slöseri med resurser tycker danska lantbrukare som uppmanar politikerna att agera. Men forskarna vill hellre göra etanol av halmen.

De danska kraftverken utnyttjar inte ens hälften av den halm som finns tillgänglig på de danska åkrarna. Om all den halm som nu plöjs ner istället brändes och omvandlades till värme och el skulle utsläppen av koldioxid minskas med 1,4 miljoner ton. Den hävdar danska lantbrukare som nu går till Folketinget för att få politikerna att göra något.

-Vill politikerna utnyttja resurser som finns tillgängliga här och nu?, säger Hans Stougaard på Danske Halmleverandører till webbtidningen Ingeniøren.

Enligt danska forskare vore det dock bättre att framställa etanol av halmen än att bränna den. Att bränna halm ger för dåligt energiutbyte, den är besvärlig att bärga och svårt att hantera förbränningstekniskt.

Läs hela nyheten på www.ing.dk (på danska).

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-09-24
Skriv ut
8158672