Vetenskapsakademien vill prioritera energieffektivisering

Inrikta energipolitiken på det som ger störst klimateffekt för pengarna: prioritera energieffektivisering, bromsa vindkraftsutbyggnaden, satsa på elbilar och fortsätt utnyttja kärnkraften. Det anser Vetenskapsakademien.

Åsikterna presenteras i projektet Vägval Energis slutrapport, som är ett remissvar på Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande som kom för två år sedan. Vetenskapsakademien anser att andelen förnybar energi bör öka, men att den planerade utbyggnaden av vindkraft blir kostsam för landets elkonsumenter, och man bör inte satsa så ensidigt på ett enda klimatvänligt alternativ. Det finns mer kostnadseffektiva vägar, anser projektgruppen.

Projektgruppens fokus har varit att få ut så mycket klimatnytta som möjligt för pengarna. Att ställa om energisystemet kräver stora investeringar och tar lång tid. Därför är det nödvändigt med stabila spelregler, det vill säga en långsiktig och förutsägbar energipolitik. De hoppas därför på en bred politisk uppgörelse om energipolitiken.

IVA:s rapport har tagits fram av en grupp experter i projekt Vägval energi. Den riktar sig till beslutsfattare med inflytande på energipolitiken. Arbetet har finansierats av Energimyndigheten, Formas, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.

 Se även

Vägval Energi
Vetenskapsakademiens slutrapport

Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande
Pressmeddelande från regeringskansliet

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-09-30
Skriv ut
8103232