Svebio kartlägger biokraft 
147 anläggningar ger 11,8 TWh

Sedan 2002 har tillförseln av biokraft, el producerad av biobränslen, mer än fördubblats. Det konstaterar Svebio, som gjort en kartläggning över Sveriges biokraftanläggningar. 2008 producerade 147 anläggningar 11,8 TWh biokraft.

I den kartläggning som Tidningen Bioenergi och Svebio har gjort tillsammans, har man hittat 147 biokraftanläggningar, varav 74 är kraftvärmeanläggningar i fjärrvärmen, 40 biokraftanläggningar i industrin och 33 är biogasanläggningar som producerar el. 

– Biokraften är den stora doldisen i svensk elproduktion, säger Gustav Melin, Svebios vd, i ett pressmeddelande. Trots att biokraften ger sex gånger så mycket el som vindkraften hör vi nästan aldrig talas om biokraften i media och i den allmänna debatten. Det är dags att erkänna biokraftens stora betydelse för den svenska elförsörjningen. Även under kommande år kommer utbyggnaden av biokraft att spela en avgörande roll för att nå Sveriges mål om ökad andel förnybar energi.

Biokraft produceras över hela landet, ofta nära de stora förbrukarna av el i större städer och på industriorter. Biokraft produceras som mest när den behövs som bäst – under vintern. Råvaran för biokraften är främst trädbränslen – flis från skogen och biprodukter från skogsindustrin, samt brännbart avfall och torv.

Investeringarna i biokraft stimuleras av elcertifikatsystemet. Sedan 2002 har tillförseln av biokraft mer än fördubblats, från cirka 5 TWh till 11,8 TWh 2008. Elcertifikat ges till elproduktion med trädbränslen och torv, men inte för elproduktion med avfall.

Många av de största produktionsanläggningarna finns i skogsindustrin, och där har det skett en kraftig utbyggnad under de gångna åren. Just nu tillkommer flera stora kraftvärmeverk inom fjärrvärmesektorn. Stora investeringar görs av bland annat Söderenergi i Södertälje, Vattenfall i Haninge, Mölndals Energi och Kalmar Energi.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson 08-4417087.

Biokraftkartläggningen publicerades i nr 5/2009 av tidningen Bioenergi.Se även

El och bioenergi
Fakta på Bioenergiportalen

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-07-08
Skriv ut
8103212