SP-forskare:
Pellets bättre än sitt rykte

Den svenska pelletbranschen har tuffa tider. Men det är inte teknikutveckling som saknas utan snarare information om att tekniken redan finns, menar energiteknikforskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De arbetar nu tillsammans med pelletbranschen för att försöka hitta lösningar inför framtiden.

Pelletbranschens problem är att pellets fått rykte om sig att vara krångligt, menar Marie Rönnbäck, forskare vid SP.

– Man har valt till exempel värmepump i stället för pellets för att det är enklare, även om det också är dyrare. Men numera finns pelletteknik som är mycket användarvänlig, säger hon.

Sverige är en av världens största producenter av pellets. Men sedan ett par år arbetar branschen för småskalig pelletteknik i motvind. De ”lätta” konverteringarna är gjorda och konkurrensen från andra energislag är tuff. För att attrahera nya kunder för pellets till småhus krävs – ja vad krävs egentligen?

– Vi arbetar med ett projekt som försöker hitta svaret på den frågan, och fokuserar på de problem som pekas ut av branschen som flaskhalsar för en expansion av pelletteknik - i Sverige eller som exportvara, säger Susanne Paulrud, den forskare vid SP som leder projektet.

Forskarna har genomfört en enkät bland 2 000 småhusägare, med frågor om hur dessa värderar olika uppvärmningssystem och vilka egenskaper som är viktiga när de väljer uppvärmningssystem.

– Många av de som nu ska välja andra uppvärmningssystem har el, och de ställer helt andra krav än dem som hade olja och ved, säger Susanne Paulrud.

Inom projektet arrangeras i oktober en workshop, där resultaten från enkäten ska presenteras. Workshopen riktar sig till alla i pelletbranschen som är aktivt intresserade av att identifiera flaskhalsarna som bromsar pelletsmarknaden – tillverkare av pannor och kaminer, branschorganisationer, husbyggare, tillverkare av kringutrustning som styr- och reglerutrustning eller sensorer, installatörer, fastighetsförvaltare, energirådgivarna etc.

Utifrån enkätresultaten ska man bland annat diskutera hur pellettekniken ska marknadsföras – mot vilka och genom vilka kanaler – för att man ska nå ut med kunskap om den numera mer användarvänliga tekniken.

Projektet finansieras av Vinnova och Energimyndigheten, och pågår till och med 2010.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-10-19
Skriv ut
8103238