Årets Energirådgivare utsedda

EnergiRådgivarna har på sin årliga kongress 19-20 oktober på Elmia i Jönköping utsett ETC-gruppen och Peter Karlsson till Årets Energirådgivare.

När det gäller ETC-gruppen lyder motiveringen:
Tidningen ETC har konsekvent lyft fram energifrågan och behovet av och potentialen i energieffektivisering. ETC har vidare tagit en pionjärroll i att öka intresset för och sprida småskalig, lokal elproduktion genom satsningen EgenEl. Småskalig, brukarägd elproduktion med exempelvis solceller eller småskalig vindkraft har potential till att bidra till en hållbar energiförsörjning.

— En aspekt vi särskilt vill lyfta fram genom årets pris är vilken betydelse det kan ha för energieffektivisering att engagera människor i sin egen energiproduktion. Effekten av småskalig och lokal elproduktion blir därmed inte endast nyproduktion, den kan även leda till betydande förbrukningsminskningar genom ökad kunskap och intresse om energieffektivisering. Den effekten kan t.o.m. vara mer betydande än den tillkommande elproduktionen, säger föreningen i ett pressmeddelande.

— Det här var hedrande, säger Johan Ehrenberg på ETC, och tackar allra ödmjukast. Nuförtiden sätter han upp små vindsnurror på taken över hela landet och uppmanar alla att producera sin egen el med hjälp av solceller på balkonger, tak och trädgårdar. Se www.egenel.etc.se

Motiveringen till att ge Peter Karlsson priset lyder:
Peter Karlsson har i många år hävdat att det finns stor potential för energieffektivisering i våra företag och har genom konkreta mätningar på plats visat att dessa kan realiseras med rimliga och lönsamma investeringar.

— Energirådgivarna tycker också det är extra glädjande att Peter alltid delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och resultat så att andra rådgivare stärks och får mer underbyggda argument i sina dagliga företagskontakter. Att mäta är att veta och nu vet vi, tack vare Peter, var de stora effektiviseringspotentialerna finns, kommenterar föreningen.

— Inom industrin är besparingspotentialerna mycket stora, säger en glatt överraskad Peter Karlsson. Han arbetar som konsult i företaget IndLast, vars fokus ligger på energianalyser, energieffektivisering och utbildning. Se www.indlast.se

För ytterligare information, kontakta Hans Nilsson, ordförande i EnergiRådgivarna, 08 650 6733, 070 237 0862, nosslinh@telia.com, www.fourfact.se

EnergiRådgivarna (Föreningen Sveriges Energirådgivare) är en ideell förening som sedan 1982 arbetar för ett effektivt och rationellt utnyttjande av energi med så låg miljöpåverkan som möjligt. Medlemmar i föreningen är energikonsulter, VVS-konsulter, kommunala energirådgivare samt ett antal företag. Totalt har föreningen cirka 500 medlemmar. Se www.energiradgivarna.com

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-10-20
Skriv ut
8148511