Bränslekonkurrens höjer fjärrvärmepriset
- Öresundskraft satsar på avfall

Öresundskraft höjer fjärrvärmepriset när bränslepriset stiger som en följd av konkurrensen om biobränsle. Nu planerar man i stället för ett kraftvärmeverk som ska eldas med avfall, berättar företaget i ett pressmeddelande.

Öresundskraft höjer priset på fjärrvärme i Helsingborg med cirka 2,5 öre/kWh från årsskiftet. För en villakund med en årsförbrukning på 25 000 kWh innebär prisökningen drygt 70 kronor per månad. Trots höjningen har Öresundskraft lägre fjärrvärmepris än riksgenomsnittet, påpekar företaget i ett pressmeddelande.

Sedan flera år tillbaka baseras Öresundskrafts fjärrvärmeproduktion på biobränslen, huvudsakligen träpellets, samt återvunnen värme ifrån industrin. Detta har en positiv inverkan på miljön i Helsingborg.
Men som en följd av att stora delar av världen ställer om till en mera klimatvänlig energiproduktion ökar konkurrensen om biobränsle, vilket i sin tur höjer bränslepriserna.

Den globala lågkonjunkturen har dessutom drabbat träindustrin hårt vilket ytterligare drivit upp priserna på träpellets, som tillverkas av restavfall från träindustrin. Sammanlagt har bränslepriserna ökat med cirka tio procent.

– Även om vi lyckats bra med att begränsa konsekvenserna av kraftigt stigande biobränslepriser, så återstår en betydande kostnadsökning som vi inte fullt ut kan eliminera via effektiviseringar, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

För att behålla prisvärd och miljövänlig fjärrvärme i regionen planerar nu Öresundskraft att i samarbete med Nordvästra Skånes Renhållnings AB bygga Europas modernaste kraftvärmeverk på Filborna i Helsingborg. Anläggningen som planeras gå i drift 2013 ska eldas med avfall, vilket man hoppas kommer att minska Öresundskrafts exponering mot stigande bränslekostnader.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Ann-Katrin Johansson, Pressansvarig Öresundskraft AB, tel 042-490 30 36, 070-418 30 36

Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Öresundskraft förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. För mer information besök www.oresundskraft.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-10-23
Skriv ut
8103241