Odling av poppel utreds

Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet ska tillsammans undersöka hur mycket poppel och hybridasp som kan tänkas odlas och användas i Sverige i framtiden. Utredningen har beställts av Energimyndigheten, och ska ligga till grund för beslut om ett framtida långsiktigt forskningsprogram.

- För att ett sådant program ska komma till stånd krävs att odlingarna kan uppvisa god lönsamhet, stor areell betydelse och hög energileverans, säger Lars Rytter, Skogforsk, i ett pressmeddelande från Skogforsk. Han är en av forskarna som leder utredningen.

Kunskapen om poppel och hybridasp odlade under svenska förhållanden är bristfällig och forskningen har tills i dag endast bedrivits i enskilda projekt med begränsad varaktighet.

- Men resultaten tyder på en mycket hög tillväxt och att trädslagen lämpar sig för odlingssystem med inriktning på biomassaproduktion. Det gör dem intressanta, inte minst med de nya kraven från EU om att andelen förnybar energi ska motsvara 20 procent av all energianvändning i EU år 2020, säger Lars Rytter.

Utredningen kommer att utföras under det kommande året och leds av Lars Rytter tillsammans med Tord Johansson, Almir Karačić och Martin Weih från SLU.

För ytterligare information:
Lars Rytter, forskare, Skogforsk.
Tel: 0418-47 13 29, 070-560 04 05
Tord Johansson, professor i skogsproduktion, SLU.
Tel: 018-67 38 30, 070-666 85 60

Anna Franck, pressansvarig, Skogforsk.
Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-10-27
Skriv ut
8148523