Mer biogas till Stockholms bussar 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) utökar inköpen av gas från Stockholm Gas till sina fordon.  Avtal finns nu om långsiktiga leveranser till nya bussdepåer i Frihamnen och på Lidingö. Rörledningar byggs från en framtida biogasanläggning i Skarpnäck, ledningar som behövs för att man ska klara leveranserna till de nya bussdepåerna.

Utvecklingen av fordonsgas i Stockholm blir alltmer konkret. För några månader sedan slöt SL avtal med Stockholm Gas om leveranser av gas till SL:s bussdepå, som byggs nu i Gubbängen.

Stockholm Gas har just dragit nya gasrör under Örbyleden vid Gubbängens IP. Arbetet pågår med full kraft för rörledningar från den biogasanläggning som ska byggas i Skarpnäck. Denna anläggning kommer att producera 100 GWh biogas årligen, vilket innebär en fördubbling av kapaciteten i Stockholm. Biogasen baseras på restprodukter och jordbruksgrödor. Förhandlingar förs om ytterligare produktion, baserad på stockholmarnas matavfall.

- Avtalet med Stockholm Gas är ytterligare ett steg mot SL:s mål att erbjuda stockholmarna en kollektivtrafik som drivs enbart med förnybara bränslen. Vårt mål är en SL-trafik som är helt klimatneutral, säger Göran Gunnarsson, SL:s vd.

- SL:s behov av stora gasvolymer ger också marknaden för fordonsgas i Stockholm en möjlighet till en nödvändig förstärkning av infrastrukturen i form av distributionsnät och biogasanläggningar, säger Stockholm Gas vd, Mathias Edstedt.

SL ser det som en global angelägenhet att främja och utveckla användningen av biogas i kollektivtrafiken i syfte att minska utsläppen av skadliga växthusgaser och få en renare miljö. Tillsammans med 12 partners i Östersjöregionen har SL därför initierat the Baltic Biogas Bus project. Projektet ska bana väg för en ökad användning av biogasbussar i kollektivtrafiken i hela Östersjöregionen och är delvis EU-finansierat.

För ytterligare information:
SL Lennart Hallgren, tel 08-686 1401
Stockholm Gas vd Mathias Edstedt, tel 08-671 7489

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-03
Skriv ut
8148508