Tekniska Verken satsar på
biodrivmedel och ekoteknik

Möjligheten att använda spillvärme och koldioxid från energianläggningar för att driva växthus, och låta etanol- och biodieseltillverkning bidra med restprodukter till biogasproduktion, är exempel på projektområden som Tekniska Verken i Linköping vill prioritera genom att avsätta 30 miljoner på ett samarbete med Linköpings universitet.

Forskning och praktiskt arbete inom miljöteknik kommer att mötas genom samarbetet mellan Tekniska Verken och Linköpings universitet. Tekniska Verken kommer att bland annat att finansiera en professur inom området industriell ekologi. Den nyanställda professorn heter Leo Baas och har tidigare varit verksam i Holland. Hans expertområde, industriell ekologi, handlar om hur industrier på olika sätt kan samverka, ta tillvara varandras restprodukter och bli mera effektiva.

– Mycket av vår verksamhet bygger på kretslopp och återvinning. Det vill säga att vi utbyter resurser och restprodukter med andra industriella verksamheter. Vi vet att det finns mer att utveckla och genom samarbetet med universitetet kan vi snabbare nå fram till konkreta lösningar, säger Stefan Jakobsson, chef affärsutveckling, Tekniska Verken, i ett pressmeddelande.

Tekniska Verken kommer att avsätta 3 miljoner per år under en period av 10 år till samarbetet. Hälften av pengarna går till professuren och resterande del till olika forskningsprojekt inom området. Det är framför allt tre projektområden som ska prioriteras i första skedet:

• Möjligheten att utnyttja spillvärme och koldioxid från energianläggningar, för att driva växthus.
• Samverkan inom biodrivmedel, till exempel undersöka hur etanol- och biodieseltillverkning kan bidra med restprodukter till biogasproduktion
• Att återvinna resurser som till exempel metaller ur deponier samtidigt som man kan förbättra dem.

– Tekniska Verken ligger i framkant när det gäller miljöteknik. Samarbetet ger oss möjlighet att fortsätta vara en av de drivande aktörerna i regionens utveckling, säger Stefan Jakobsson.

– För Linköpings Universitets del ger samarbetet oss möjlighet att bli världsledande inom vissa områden samtidigt som vi bidrar till utveckling inom regionen, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik.


För mer information, kontakta gärna:
Stefan Jakobsson, chef affärsutveckling Tekniska Verken, tel 013-20 82 71, mobil 070-207 59 21
Mats Eklund, professor, industriell miljöteknik Linköpings Universitet 013-28 17 26

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-04
Skriv ut
8103209