Biodieselprocessen på Tolefors

Processbeskrivning
På Tolefors lagras den inkommande vegetabiliska oljan i en stor tank som rymmer olja motsvarande en lastbil med släp. Härifrån pumpas oljan stegvis till två kar där oljan renas genom sedimentering, centrifugering och filtrering.

Innan den når biodiselprocessorn, som i princip består av tre stora, rostfria tankar, analyseras oljans renhet, vattenhalt och syratal (innehåll av FFA – fria fettsyror).

Själva biodieselprocessen styrs helt automatiskt via ett programmerbart styrsystem (PLC).

Efter rening och analys pumpas oljan in i förvärmningstanken och värms till cirka 60 grader. Uppvärmningen sker med en värmeväxlare.

Därefter pumpas oljan vidare till den första processtanken. Med hjälp av vakumindunstning ”kokas” resterande vatten i oljan bort. Därefter blandas oljan med svavelsyra och metanol. Fettsyrorna neutraliseras och en så kallad syraförestring (esterifiering) sker. Redan här sker en 60-procentig omförestring av oljan. Den glycerol som uppstått tappas ur.

Ett nytt prov tas på den ny delvis omförestrade oljan för att avgöra hur mycket metanol och basisk katalysator (natriumhydroxid) som krävs för att den slutliga omförestringen (transesterifieringen).

Transesterifieringen sker sedan i den tredje processtanken.
När reaktionen är klar separeras biodieseln från glycerolen. Eftersom glycerolen är tyngre sjunker den till botten och kan tappas ut. Den metanol som blivit över i processen tas tillvara med hjälp av destillation och återanvänds.

Biodiesel tvättas både kemiskt och mekaniskt. Tvättningen sker utan vatten. Metoden, som är patentsökt av Ageratec, innefattar ett tvättmedel, centrifugering och vakumindunstning.

Biodieseln filtreras och lagras i tankar.

Kemi

En vegetabilisk olja är en triglycerid – den består kemiskt av tre fettsyror bundna till glycerol. I en biodieselprocess spjälkas triglyceriderna och istället bildas biodiesel (fettsyraester) och glycerol.

Spjälkningen – transesterifieringen – innebär att glycerolen i oljan byts ut mot en annan alkohol (ofta metanol) under inverkan av en basisk katalysator (till exempel natriumhydroxid). Den kemiska formeln ser ut så här:

 


Kortfakta - Tolefors

Biodieselprocessor: Ageratec. Ursprungligen en så kallad P1000 modell, men den har byggts om i flera omgångar. För att klara hantering av oljor med höga halter FFA (fettsyror) har bland annat en extra tank för syraförestring installerats.

Kapacitet: 1000-1500 liter/dygn

Årsproduktion: 400 000 liter

Investeringskostnad: Ursprunglig processor: cirka 600 000 kronor. Därefter har maskinen byggts om för cirka 400 000 kronor. Ombyggnation av lokaler för att klara den brandsäkerhetsklassning som krävs: cirka 50 000 kronor.

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-12
Skriv ut
7241368