Biodiesel eller rme?

Biodiesel kan framställas av många vegatabiliska oljor, men det är enklast att uppnå den europeiska standarden om man utgår från rapsolja.

Biodiesel är ett samlingsnamn för fettsyrametylestrar (FAME).

Biodiesel kan framställas av flera olika råvaror ex. solrosolja, sojaolja, rapsolja, animaliska fetter, fiskolja. Råvaran har stor inverkan på den färdiga produkten. Palmolja innehåller till exempel ämnen som stelnar i kyla, en egenskap som då också finns kvar i färdiga biodieseln.

En FAME tillverkad av enbart raps kallas RME – rapsmetylester.

Det finns en europeisk standard fastställd för biodiesel: EN 14214. För att uppfylla standarden måste biodieseln uppfylla vissa krav: den måste till exempel innehålla minst 96,5 procent FAME. Standarden innehåller också specifikationer för hur mycket vatten, svavel, glycerol, metanol och katalysator som får finns kvar i biodieseln.

Det är enklast att uppnå standarden om biodieseln framställs av raps. Använder man andra råvaror är det svårt att uppfylla samtliga krav.

 

 

Biodiesel (FAME) i fordon

Låginblandning av FAME i diesel
Europastandarden för diesel (EN 590:2004) tillåter en inblandning av upp till 5% FAME i vanlig diesel. Alla dieselfordon kan köra på detta bränsle utan anpassning. 

Ren FAME
Det går att köra en vanliga dieselmotorer på 100% FAME, men oftas krävs att fordonen är anpassade för detta bränsle. Den som vill köra på ren FAME bör kontrollera att fordonet godkänts för FAME-drift av tillverkaren.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-12
Skriv ut
7241369