Biogasanläggningen på Odensviholm


Åkerareal: 225 hektar + 175 hektar arrenderat

Djurantal: 1000 nötdjur, varav 380 mjölkkor och 240 ungtjurar

Gödselmängd: 17 000 kbm/år 

Rötkammare: Weltec 2000 kbm, med en aktiv reaktorvolym på 1700 kbm

Principskiss över anläggningen

 

 

 

 

 

 

 

Omrörning: Snedmonterad lång omrörare (40 rmb) + två bottenmonterade omrörare

Pump: En central excenterskruvpump styr hela flödet i biogasanläggningen.

Substrat: Flytgödsel, fastgödsel, foderspill och kasserat ensilage

Substratmängd: 47 kbm flytgödsel och 2800 kg fastgödsel

Uppehållstid: 30 dagar

Processtemperatur: mesofil rötning vid 37-38 grader

Gasproduktion:  Cirka 2 200 Nm3/dygn.

Metanhalt: 60 procent

Rötrestlager: Samtliga brunnar ca 9400 kbm

Gasmotor: MAN. Konverterad åttacylindrig dieselmotor, 430 hk

Elproduktion: beräknad, cirka 1000 MWh/år

Investeringskostnad: 8,5 miljoner kronor varav själva anläggningen kostade 5,5-6 miljoner kronor.

Stöd: 600 000 kronor i investeringsstöd

 

 


  

Samtliga gödselbrunnar är kopplade till biogasanläggningen.

Fastgödseln sönderdelas i en tillblandningsbehållare innan den skruvas in i rötkammaren.

I pumprummet står den centrala exenterskruvpumpen, som beroende på hur kopplingarna är inställda pumpar gödsel eller rötrest.
 

Pumprum, kontrollrum och kraftvärmecentral kom i princip färdigmonterade i två containrar.

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-06-18
Skriv ut
7241290