Gödsel kan fördubbla biogasproduktionen i östra Mellansverige

I sju län i östra Mellansverige har 50 stycken så kallade biogashotspots identifierats. Hotspotsen är tätare ansamligar av gårdar, som tillsammans har potential för lönsam biogasproduktion. Om alla dessa volymer realiseras skulle det innebära mer än en fördubbling av regionens nuvarande fordonsgasproduktion.

Läs hela Pressmeddelanden från BiogasÖst.  

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-24
Skriv ut
8158647