Energienheter

Energi mäts i grundenheten joule (J). I många energisammanhang används dock oftare enheten kilowattimme (kWh). Energi är ju produkten av effekt (som mäts i watt) under en viss tid.

1 kWh = 1.000 Wh = 3.600.000 J = 3.600 kJ = 3,6 MJ

Konvertera.nu  kan du enkelt räkna om mellan olika energienheter.

 

Lathund för prefix

Prefix Faktor Exempel
k (kilo) tusen, 103 En normalvilla förbrukar ca. 27 000 kWh/år.
M (mega) miljon, 106 MWh/ton används ofta för att ange bränslens energiinnehåll (MWh/ton). Ved har ett effektivt värmevärde på 3,8 MWh/ton.
G (giga) miljard, 109 Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta utanför Södertälje, kommer när det är klart att producera 340 GWh/år.

T (tera)

1012 Sveriges totala energianvändning ligger på drygt 400 TWh/år.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-12-03
Skriv ut
7974391