Svensk majsmästare 2009

Lantmännen 2009-12-09

Nu är tävlingen "Svensk majsmästare 2009" avgjord. De två vinnande lagen blev växtförädlingsföretaget Limagrain med Ole Schmidt i ledningen med ensilagesorten Atrium, och Knutsson & Persson Jordbruk HB i Dösjebro med kärnsorten Lapriora.

- Både lag Limagrain och lag Knutsson & Petersson Jordbruk satsade på bra sorter och rätt odlingstekniker. Majsen innehöll mycket energi med hög stärkelsehalt och smältbara fibrer, säger Kjell Gustafsson, utvecklingschef Växtodling, Lantmännen Lantbruk, och tävlingsansvarig.

Andra platsen i klass ensilagemajs togs av Lantmästarlaget med Karl-Johan Gunnarsson i spetsen med sorten Isberi. I klassen kärnmajs kom HIR Malmöhus, lett av Olof Pålsson, på andra plats med sorten Lapriora.

- Det har varit en lyckad tävling, med tidig sådd och goda väderförhållanden. Vinnarskördarna blev höga i båda klasserna; nästan 20 000 ton ensilagemajs och drygt 10 000 ton kärnmajs, berättar Kjell Gustafsson.

Majs är en gröda på rejäl frammarsch i Sverige och därför valde Lantmännen Lantbruk majs för årets odlingstävling. Ambitionen med tävlingen är att deltagarna ska kunna testa tankar och idéer om hur man kan öka skörden och lönsamheten i majsodlingen.

En nytta som Kjell Gustafsson ser med årets majstävling är den framtagna modellen för hur majsfoder kan värderas.
- Med majs i foderstaten kan Sveriges lantbrukare producera mjölk billigare. Vårt syfte med tävlingen är att öka intresset och kunskapen kring majsodling, eftersom vi ser en framtid för majsodling i Sverige, säger Kjell Gustafsson.

Vinnarna i Majstävlingen 2009 presenterades under Regionala Växtodlings- och Växtskyddskonferensen i Växjö den 8-9 december. Tävlingens startskott var aprilsådden på Borgeby gård i Skåne. Tävlingen arrangeras av Lantmännen Lantbruk i samarbete med Hushållningssällskapet Malmöhus, HIR Malmöhus, Partnerskap Alnarp och Eurofins. De lag som odlat fram kärn- respektive ensilagemajs till bästa odlingsnetto får dela på en prispott på 72000 kr.

Mer information om tävlingen finns på www.lantmannen.se/lantbrukare


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-12-10
Skriv ut
8158645