Svenskar okunniga
om el till värmepumpar

Svenska folket anser att värmepumpar är marknadens mest miljövänliga värmekällor, och att el är miljöfarligt. De inser inte att värmepumpar drivs av el, och att dessa värmekällor ökar beroendet av icke-miljövänlig el, anser bioenergiföretaget Neova, som har gjort en undersökning om attityden till olika värmekällor.

Svenska folket inser inte att värmepumpar ökar vårt beroende av den icke-miljövänliga elen, trots att man rankar el som det näst miljöfarligaste värmealternativet efter olja, sammanfattar bioenergiföretaget Neova i ett pressmeddelande.

– Det finns en koppling mellan värmepumpar och ett fortsatt elberoende. Vår undersökning visar att människor överlag inte tydligt inser att denna koppling finns och hur den påverkar miljön i stort. Det finns ett kunskapsglapp här som det är viktigt att fylla så att konsumenterna kan göra sitt värmeval på rätt beslutsgrunder, säger Niklas Engström på Neova som genomfört undersökningen.

Värmepumpar drivs av el. Under vintermånaderna, när temperaturen sjunker, behöver dessa värmepumpar som störst eltillskott. Det är även under dessa perioder som Sveriges egna elreserver inte räcker till utan det krävs att landet importerar kolkraftsproducerad el från andra länder för att vårt elbehov ska kunna täckas.

Undersökningen bygger på svar från 1 044 svenska husägare, 63 procent kvinnor och 37 procent män. De ombads att betygsätta värmekällor utifrån hur pass miljövänliga de ansåg dem vara. Valet stod mellan bioenergi, luftvärme, jordvärme, vedeldning, solvärme, bergvärme, olja, elpanna, el och pellets. Resultatet visar att 95 procent ansåg att solvärme var miljövänligt, följt av bergvärme på 86 procent, jordvärme på 85 procent och luftvärme på 73 procent. Mer avig är man mot användandet av el. Hela 66 procent av de svarande anser att direktverkande el inte är bra för miljön respektive 62 procent elpannor. Ändå väljer man eldrivna/elberoende värmepumpar till sina hushåll.

Undersökningen har genomförts av analysföretaget Brand Insight på uppdrag av Neova. De som deltagit i undersökningen är representativt utvalda personer i Sverige mellan 25-75 år, boende i fristående hus. Samtliga som har svarat är involverade i beslutet av energiform för uppvärmning av hushållet. Undersökningen genomfördes under hösten 2009 via en kvalitativ webbaserad enkät. Samtliga delgrupper som det refereras till i underökningen bedöms ha en tillräckligt stor bas för att dra säkra slutsatser.

För mer information om undersökningen:
Niklas Engström, Affärsområdeschef Neova pellets
Mobil: 0703-25 41 15
Email: niklas.engstrom@neova.se
Eller gå in på www.neova.se


Neova är Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Bolaget ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi. Neova har sitt huvudkontor i Hudiksvall med regionkontor i Stockholm, Jönköping, Gävle och Örebro. Företaget tillverkar cirka 300 000 ton pellets per år, fördelat på fyra pelletsfabriker. Neova producerar även bränsle på 65 torvtäkter och 20 trädbränsleterminaler samt jord i tre fabriker. Dessutom ingår 22 värmeproduktionsanläggningar för industri och fjärrvärmenät i bolaget.