Statoil och Gröna bilister samverkar

Vilken kommun i Halland vill under 2010 gå i spetsen för att minska de nya bilarnas klimatpåverkan? Utmaningen kommer från Statoil, som tillsammans med Gröna bilister går ut med debattartiklar till varje län med uppmaningen att satsa på miljöbilar.

Klimattoppmötet i Köpenhamn blev en stor besvikelse. När våra folkvalda ledare misslyckas blir det ännu viktigare att vi alla gör vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Nu måste vi agera, också när det gäller köp av nya bilar, skriver Statoil och Gröna bilister i ett gemensamt pressmeddelande.

Av samtliga nya bilar som såldes i Halland under det första halvåret 2009 har bilarna i Falkenberg lägst klimatpåverkan. Men skillnaderna i länet är stora visar de uppgifter som avsändarna av pressmeddelandet har tagit fram hos Naturvårdsverket och Vägverket.

Förnybara drivmedel spelar en viktig roll, menar de. Försäljningen av bilar som kan drivas med E85 har ökat kraftigt och andelen bilar som kan drivas med biogas börjar också öka. Den ökade användningen av etanol och biogas har redan lett till att koldioxidutsläppen reducerats betydligt: Naturvårdsverket anger att den som tankar E85 i stället för bensin minskar bilens klimatpåverkan med två tredjedelar, och den som tankar med biogas minskar utsläppen med 85 procent.

EU kräver att alla medlemsstater ska ha minst 10 procent förnybara drivmedel år 2020, och Sverige går i spetsen. Energimyndighetens prognoser anger att andelen förnybara drivmedel med befintliga styrmedel kommer att öka till mellan 16 och 22 procent år 2020 (inklusive 2,5 procent förnybar el).

– Därför är det mycket svårt att förstå att regeringen förespråkar ett mycket lågt nationellt mål för förnybara drivmedel, nämligen minst tio procent år 2020. Detta mål bör fördubblas till 20 procent! anser Statoil och Gröna bilister.

Den låga ambitionsnivån kan förklara varför regeringen inte tagit initiativ för att göra etanolbränslet E85 mer konkurrenskraftigt jämfört med bensinen, menar de. Det negativa prisförhållandet mellan bensin och E85 har minskat försäljningen av E85, eftersom många etanolbilar väljer att tanka bensin. Vill regeringen att E85 ska bli mer konkurrenskraftigt vore det möjligt att göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensindelen i E85.

– Vi kan inte vänta på att regeringen ska höja målet för förnybara drivmedel. Finns det någon kommun i Halland där privatpersoner, företag och kommunen vill gå i spetsen för att minska de nya bilarnas klimatpåverkan? är den utmanande fråga som Statoil och Gröna bilister riktar till kommunerna i Hallands län.

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
Helena Fornstedt, informationsdirektör Svenska Statoil

Svenska Statoil AB ingår i Statoilkoncernen och är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, flygbränsle och gasol.