LRF:s biogasråd ska ge fler anläggningar

75 nya gödselbaserade biogasanläggningar på tre år. Det är målet för ett stort rådgivningsprojekt som LRF nu drar igång. De lantbrukare som behöver råd och mer kunskap om biogas, kan vända sig till ett av de sex rådgivningsföretag som deltar i projektet och få 30 procent rabatt på rådgivningskostnaden.

– Det viktigaste för oss är att lantbrukarna får bra rådgivning utifrån biologiska, tekniska och ekonomiska aspekter, så att de har ett bra beslutsunderlag, säger Ingela Nilsson Nachtweij, projektledare för Biogasaffärer på gården, som projektet heter.

Hon ser projektet som ett sätt att höja kunskapsnivån när det gäller gödselbaserad biogas, så att lantbrukarna kan avvakta rätt tillfälle för sin satsning; när rätt mängd substrat eller rätt energipris kan ge lönsamhet åt biogassatsningen.

Noggranna analyser
– Vi kommer att satsa på noggranna känslighetsanalyser, så att man ska veta vad som händer med kalkylen om till exempel elpriset ändrar sig några procent hit eller dit, säger hon.

Den som vänder sig till de deltagande rådgivningsföretagen, kan välja mellan två rådgivningspaket. Alternativ 1 är en grundläggande rådgivning som ger svar på om det finns förutsättningar för en lönsam biogasproduktion på gården. Alternativ 2 handlar om fördjupad affärsutveckling för den som har dessa goda förutsättningar. Rådgivningen subventioneras av LRF och Jordbruksverket.

Inbjudan till djurgårdar
Kunskap om projektet ska spridas via annonser och genom direktutskick till alla lantbrukare med minst 120 djurenheter (motsvarar 120 mjölkkor, 366 suggor, 12 000 värphöns osv).

Intresset för gårdbaserad biogas är stort just nu. Det visar inte minst den stora anhopningen av ansökningar om investeringsstöd hos Energimyndigheten, som har fått ansökningar motsvarande drygt 900 miljoner till de 100 miljoner som är utlysta.

Jordbruksverkets 30-procentiga investeringsstöd har inte rönt samma intresse. Det anses bero på att detta stöd p g a EU-regler har ett takbelopp på 200 000 euro (ca 1,8 milj kr). De lantbrukare som vill bygga större anläggningar tillsammans överskrider snabbt detta takbelopp.

 

Se även

Biogasaffärer på gården
informationsblad om biogasprojektet med kontaktuppgifter till deltagande rådgivningsföretag

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-02-08
Skriv ut
8103200