Tuffare tider för etanol

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

Med det stora prisfallet på foderspannmål såg det ut som om framtiden ljusnade för etanolproducenterna. Med det har dykt upp moln som hotar den positiva utvecklingen.

"Det största hotet mot svensk etanol är idag inte finanser eller olja utan politik."

För ett knappt år sedan ifrågasattes etanoltillverkare på grund av de stigande spannmålspriserna. "Etanolen tar mat från de fattiga i u-länderna", var ett återkommande argument, etanolen drev upp priset på spannmål så mycket att de inte längre hade råd att köpa spannmålsbaserade livsmedel. Eftersom spannmålsodlare världen över reagerade som lantbrukare alltid gör när priserna går upp: ökar sin produktion, så har nu priserna på spannmål fallit drastiskt och svältargumenten mot etanol har bedarrat. I Sverige har även vädret bidragit till att pressa priserna på foderspannmål.

Olja och finanser
Det som började som en bolånebubbla i USA har nu utvecklat sig till en global finanskris. Krisen har skapat mörka moln som hotar framtidsutsikterna för etanol.

Priset på råolja har fallit som en sten den senaste månaden som en följd av en växande oro för minskad global tillväxt och därmed minskade efterfrågansökningar på energi. Sjunkande råoljepris ger lägre pris på bensinen, vilket i sin tur pressar priset på etanolen och minskar intäktsströmmarna för etanolfabriken.

Finanskrisen har även medfört stigande räntor och att det blivit svårare att få tag i kapital. De stigande räntorna slår hårt mot nyetablerade etanolanläggningar och det otillgängliga kapitalet bromsar nya projekt.
Vi ser redan idag exempel på konkurser bland etanolproducenter i USA som inte hade tillräckligt solida finansieringslösningar. I Sverige och Europa har vi ännu inte drabbats lika hårt av den finansiella oron.

Politik och tullar
Det största hotet mot svensk etanol är idag inte finanser eller olja utan politik. Den svenska regeringen har föreslagit att importtullen på etanol för låginblandning i bensin ska slopas. Om tullen försvinner kommer svensk etanol få svårt att hävda sig kostnadsmässigt mot billigare brasiliansk etanol.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8154785