Bioenergi när råoljan faller i pris

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

Vad händer med utvecklingen av nya anläggningar och ny teknik för bioenergi när priset på energi sjunker? Under hösten har priset på råolja fallit från en toppnotering i juli på 147 dollar per fat till som allra lägst en notering på 33 dollar per fat strax innan jul. Nu har nivån i början av året hamnat mellan 40-50 dollar per fat, avsevärt mycket lägre än vad vi såg för ett år sedan.

Fallande pris slår mot nyinvesteringar
Den blixtsnabba avkylningen av världskonjukturen har lett till en minskad efterfrågan på energi som direkt avspeglar sig i lägre råoljepriser. Även om vi kanske inte kommer att se en minskning i konsumtion av fossil olja så ser konsumtionsökningen ut att gå avsevärt långsammare.

När oljepriser faller slår det inte hårdast mot befintliga oljefält som klarar att pumpa olja till en avsevärt lägre prisnivå än idag och samtidigt göra vinst. Ett lågt oljepris slår istället hårt mot satsningar på t.ex. att utvinna olja ur Kanadas tjärsand eller nya anläggningar för biobränslen.

Om bioenergin ska växa behöver den hjälp
Om biobränslen ska kunna konkurrera mot fossil energi får de inte vara dyrare. Är biobränslen dyrare att producera än fossil energi måste antingen biobränslet subventioneras eller den fossila energin beskattas hårdare.

Med ett lägre pris på fossil olja är det svårare att få satsningar på bioenergi kommersiellt gångbara. Med den nuvarande situationen är det alltså upp till politikerna att stimulera satsningar på bioenergi genom riktade åtgärder. Efter ett halvårs prisfall på fossil energi kommer inte bioenergimarknaden klara av att växa på egen hand. Oljan och oljepriset är en viktig faktor för bioenergins utveckling, kanske till och med den viktigaste.

— Olja är världens viktigaste energikälla och kommer att fortsätta att vara det under många år till, även under de mest optimistiska förutsättningarna om hur fort de alternativa energikällorna kan utvecklas och byggas ut, konstaterade den internationella energibyrån IEA:s chef Nobuo Tanaka nyligen.

 
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090968