Kämpigt för biodiesel i Europa

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

De europeiska biodieselproducenterna har haft ett kämpigt år bakom sig. I Tyskland som är Europas största producent kämpar stora bolag mot konkurshot. I Sverige ser det dock ljusare ut för branschen, även om marginalerna är små.

Tyskland är Europas största producent av biodiesel med en potential att producera fem miljoner ton biodiesel per år. I år tror man dock att endast 60 procent av den totala kapaciteten kommer att utnyttjas. De tyska dieselförbrukarna har försvunnit ifrån biodieselpumparna i rekordfart och det som räddar kvar produktionen är låginblandningen av biodiesel den fossila dieseln.

Tuff marknad
De pressade marginalerna inom biodieselindustrin i Europa beror på en kombination av en räcka olika faktorer:

• Ett bekymmer har varit importen av billig sojabaserad biodiesel från USA, subventionerad av den amerikanska staten. Det stoppas nu av EU som inför anti-dumping-tullar på biodiesel från USA.
• För de producenter som har specialiserat sig på en produktion utifrån raps, RME, har konkurrensen från andra billigare vegetabiliska oljor varit ett problem. Istället för raps används billigare sojaolja från Sydamerika och palmolja från Sydostasien som råvara.
• Den europeiska marknaden för biodiesel präglas av en hård konkurrens med många aktörer som slåss om marknadsandelarna.
• Det senaste halvåret har priset på diesel fallit snabbt, mycket snabbare än vad priset på rapsfrö och rapsolja har fallit. Det innebär att det blir dyrt för konsumenterna att tanka miljövänligt och att de i mindre utsträckning väljer biodiesel på macken.
• Politik. När den tyska regeringen införde en skatt på biodieseln blev den mindre intressant för konsumenterna och efterfrågan föll som en sten.

Positiv utveckling i Sverige
Trots en tuff marknad för biodiesel i Europa så finns det ljuspunkter, däribland i Sverige.

Perstorp BioProducts har sin produktion av RME i Stenungsund sedan maj 2007. Enligt uppgifter från företaget går produktionen bra och tack vare effektiv infrastruktur och logistik tjänar man på RME-produktionen. Förutom den optimerade infrastrukturen lyfts satsningen på

Härom veckan drog också Lantmännen Ecobränsle åter igång sin produktion av RME i Karlshamn efter att haft fabriken i malpåse sedan februari 2008. Företaget uppger att marginalerna nu har förbättrats och gjort det intressant att producera RME igen, även om inte hela fabrikens kapacitet utnyttjas.

Perstorp BioProducts-fabriken har en kapacitet på 160 000 ton RME per år och Lantmännen Ecobränsle har en årskapacitet på 45 000 ton. Ingen av anläggningarna körs idag för fullt.

Biodieselns framtid hänger på den politiska viljan och prisutvecklingen för fossil olja. I Sverige kommer biodiesel att gynnas de närmaste åren om regeringens klimatproposition går igenom, med höjd energiskatt på diesel med 40 öre och ökad koldioxidskatt.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090930