Bara att gasa på?

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

Biogasen har stigit fram som det klimatvänligaste drivmedlet på marknaden. Placeringen som klimat-etta i kombination med en hel rad med nya gasdrivna bilmodeller har satt fart på försäljningen av gasdrivna bilar och därmed skapat en god efterfrågan på fordonsgas. En efterfrågan som i Stockholm skapat en bristsituation på fordonsgas och framförallt på biogasbaserad fordonsgas.

Varifrån ska gasen tas?
Nu kan hävdas att i uppbyggnadsskedet av en ny infrastruktur för produktion och distribution av drivmedel får man förvänta sig en del problem på vägen, och det är inte så mycket att orda om, allt kan inte löpa på perfekt ifrån dag ett. Däremot kan det ge en del tankar kring den framtida utvecklingen för biogas. Var ska gasen komma ifrån och vem ska producera den?

I Sverige producerades år 2008 ungefär 1,4 TWh biogas från sammanlagt 227 rötningsanläggningar. De 227 biogasproducerande anläggningarna är fördelade på 140 avloppsreningsverk, 58 deponier, 17 samrötningsanläggningar, 4 industriavloppsanläggningar och 8 gårdsanläggningar.

Från 1,4 till 74 TWh
Gasföreningen uppger att den totala framtida potentialen för biogas i Sverige är 74 TWh, där 59 TWh kommer från termisk förgasning av skogsråvara och 15 TWh från rötning av biologiskt restavfall, teoretiskt sett i alla fall. Anpassas prognosen till dagens teknik och ekonomi tror man att Sverige ska kunna producera 10,6 TWh biogas med dagens teknik och ekonomiska förutsättningar.

Tillbaka till nuläget, av dagens 1,4 TWh biogas används en fjärdedel till fordonsgas, mer än halva produktionen går till värmeproduktion. Av den totala biogasproduktionen produceras 44 procent från slam från reningsverk och 27 procent från soptippar. I prognosen för att öka biogasproduktionen till 10,6 TWh kommer i princip hela ökningen från lantbruket, som då skulle stå för 75 procent av de totala produktionen.

Utmaningar för biogasen
För expansionen av biogasproduktionen finns det några intressanta utmaningar. Dels att biogasen från soptipparna kommer att minska eftersom det sedan 2005 inte längre är tillåtet att deponera organiskt avfall. Dels att den svenska animalieproduktionen på grund av bristande lönsamhet har minskat stadigt de sista tjugo åren. Detta leder till att volymen gödsel som finns tillgänglig stadigt krymper. Än är dock inte gödselresursen utnyttjad i någon större utsträckning, så potentialen borde vara stor.

Tittar vi på större djurgårdar är det dock inte heller självklart att de vill producera biogas till fordonsbränsle, ekonomin i produktionen kan vara intressantare för kraftvärme som förbrukas på gården.

Biogas kan ställas mot svält
Förutom restprodukter som gödsel kan jordbruket också bistå med areal till biogasproduktion, för odling av grödor som rötas till gas. Då måste dock branschen vara förberedd på att debatten som vill ställa svält mot bilar kommer att blossa upp, samma debatt som härjade kring etanolen i Sverige för några år sedan.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8154774