Prisstegring i USA
kan ge dyrare bioenergi

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

I USA ligger inflationen för producentpriserna i princip still. I alla fall om man bortser från priserna på livsmedel och energi. Tar man hänsyn till dem så har USA istället den högsta prisstegringen månad till månad på 26 år. Vad blir effekterna för bioenergin?

Effekterna av inflationen på den amerikanska bioenergiproduktionen är redan givna, så frågan blir kanske lite felformulerad. När producentpriserna på livsmedel och energi stiger, så är bioenergin redan inkluderad i det klustret. Bioenergins konkurrenskraft styrs av prisrelationen till den fossila energin, samt att politiska beslut kan förändra förutsättningarna på marknaden.

På lite längre sikt finns det två vägar för till exempel den amerikanska etanolen: fossil olja stiger snabbare i pris än etanol och etanolen kan då öka försäljningen när den blir mer relativt sett mer konkurrenskraftig. Eller energipriserna på etanol och bensin stiger lika snabbt, högre energipriser stimulerar till energieffektivisering och konsumtionsminskning.

Prisökning pga livsmedel och energi
Under mars månad steg producentpriserna i USA med 0,7 procent jämfört med februari, vilket är den största prisökningen på 26 år. När man tog bort de lättrörliga livsmedel- och energipriserna ur översikten så steg producentpriserna enbart 0,1 procent på en månad. Det är med andra ord så att det är livsmedel och energi som drev upp de amerikanska producentpriserna under mars. Livsmedelspriserna i producentledet steg med 2,4 procent, vilket också är den största prisförändringen på 26 år. Bensinpriset steg 2,1 procent.

Samtidigt som producentpriserna stiger ligger konsumentpriserna relativt stilla. På grund av den ekonomiska krisen och hög arbetslöshet väljer många av de amerikanska detaljhandelsföretagen att krympa marginalerna istället för att riskera att skrämma bort kunderna.

Producentpriser kan sjunka 
Råvarupriser fluktuerar numera snabbt, mars månads rekordinflation kan snabbt bytas till en prisnedgång för producentpriser. Med prognoser om att världsekonomin är på väg att öka farten igen, så ser dock den amerikanska prisuppgången ut att kunna fortsätta.


Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8154770