Avreglerad salixmarknad
ger framtidstro

av Annika Henriksson, Henriksson Salix AB,
entreprenör och teknik inom salixbranschen

Vi som är i branschen får ofta höra både av lantbrukare och av personer som inte har anknytning till de areella näringarna, att salix är en misslyckad satsning - det händer ju inget, säger man. Odlingar som inte skördas på grund av att priset har varit för dåligt (Skåne) eller för att skördeorganisationen inte har fungerat (Mellansverige) är ingen bra reklam.

Tyvärr är det ju sant att produktionen har gått i stå i Sverige. Utan att ha exakta siffror vågar jag påstå att arealen som körs upp numera är större än den som nyplanteras. Gamla odlingar förfaller, inte för att de blir för gamla utan för att de inte har skördats i tid och därför har blivit för grova. För oss som är verksamma i branschen är det frustrerande, eftersom vi vet att salix med rätt organisation är en konkurrenskraftig produkt på en fungerande flismarknad.

Nu får vi göra det vi är bäst på
I Skåne har vi hela tiden kämpat med en svag efterfrågan och ett lägre pris än i Mellansverige, men nu finns många signaler att den skånska marknaden har börjat ta sig. I Mellansverige finns redan en bra efterfrågan, där är det organisationen som inte hänger med.

En mycket viktig förändring är att tvånget på avtal mellan odlare och slutförädlare har slopats vilket är positivt, eftersom det har hämmat konkurrensen. Den avreglering som nu pågår inom salixbranschen kommer att innebära att de olika företagen kan göra det som de är bäst på, istället för att hela salixbranschen ska rymmas inom en enda organisation.

Bort med flaskhalsar
Dessutom har Energimyndigheten fått ekonomiska medel till att satsa på att få bort identifierade flaskhalsar i produktionen, som t.ex. kommunikation mellan regioner och ett produktivt utbyte av entreprenörers och odlares erfarenheter. Man kan ju undra varför det ska behövas stöd efter 25 års utveckling. Att det beror på tidigare felsatsningar går inte att komma ifrån men nu är vi där vi är och jag tror att i detta läge kan man få mycket produktion för lite pengar.

Nu gäller det för oss som är kvar i branschen att dra nytta av de positiva förändringarna på den svenska marknaden och vända den negativa trenden. Salix är en konkurrenskraftig produkt på en etablerad flismarknad, det vet vi och det är inget dåligt resultat av satsade utvecklingspengar. Det finns dock inget utrymme för stora påslag i mellanleden, utan en effektiv marknad är helt avgörande och det är nästa utmaning.

Marknadsaktörer efterlyses
Enskilda odlare är alltför små aktörer på flismarknaden och brist på kunskap har också varit en begränsande faktor. Detta håller visserligen på att ändra sig, men effektiva mellanled, dvs marknadsaktörer, behövs. Flismarknaden finns ju, men det handlar om att få ut salixen på denna etablerade marknad.

Man ska heller inte bortse från möjligheten att öka marknaden genom vidareförädling av salixråvaran, framförallt till pellets. Försök har gjorts och det fungerar tekniskt.

Salix på export
En annan möjlighet som diskuteras mycket är att odlarna/marknadsaktörerna bygger egna fliseldade anläggningar för att få del av förädlingsvinsten. Det gäller dock att passa sig, så att man inte hamnar i den välkända fällan att ambitionen att kontrollera hela förädlingskedjan leder till ineffektivitet.

Salix har inte bara blivit en ny produktionsgren i Sverige, vi har dessutom exporterat denna produktionsgren till hela det tempererade odlingsområdet i Europa och Nordamerika, alltifrån försöksodlingar till kommersiella satsningar. Man ska ha klart för sig att när man börjar plantera salix i Polen, handlar det inte om några hundra hektar utan om tusentals, det går fort och då gäller det att vara beredd att vara med och exportera plantmaterial och teknik.

Sverige fortfarande bäst
Sverige är fortfarande bäst när det gäller teknik, och det finns heller inga tecken på att andra länder har tagit fram ett bättre plantmaterial. Ännu! Men om vi fortsätter som hittills, kommer vi snart att vara omkörda av först Polen, Storbritannien och Danmark med flera.

Sverige var först med salix, och det vore ju bedrövligt om vi skulle tappa vår tätposition och våra exportmöjligheter nu när marknaden faktiskt kommer i Europa och världen.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.

C.Wachtmeister 2010-06-03 10:50:41
Bra tänkoch på tiden/Claus
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090892