Norra Sverige behöver
snabba beslut om biogasutbyggnad

av Anna Säfvestad Albinsson
Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region AB

Av Sveriges 122 tankstationer för fordonsgas finns bara 4 norr om Gävle. Ändå produceras nästan dubbelt så mycket biogas per person i norra Sverige, jämfört med Sverige som helhet. Nu krävs att lokala beslutsfattare vågar ta långsiktiga beslut och genomföra dem om vi ska hinna ställa om till förnybara drivmedel i tid. Ett allt högre oljepris kommer att slå hårt mot norra Sverige, som är glesbefolkat och har långa avstånd.

Sverige är fortfarande till 95 procent beroende av fossila drivmedel inom transportsektorn. Under pågående klimatförändring, urbanisering och sinande oljereserver funderar jag över hur transportintensiva regioner som Sveriges 4 nordligaste län tänker sig framtiden. Under nästa högkonjunktur riskerar oljepriset att skjuta i höjden. I södra Sverige byggs infrastruktur för fordonsgas i rask takt. Men inte i norr. Riskerar norra Sverige att stängas av om tankning av fordonsgas inte är möjlig?

Om vi satsar nu vinner vi
Om vi vågar satsa på omställning till förnybara drivmedel nu, kommer vi ut som vinnare i framtiden. Arbetstillfällen inom drivmedelsproduktion och distribution skapas, transportindustrin blir mer konkurrenskraftig, förädlingsvärdet på våra energiresurser ökar och vi behåller värdet av vår råvara i regionen.

Men omställningen kommer inte att hända av sig själv. Beslutsfattare måste våga ta långsiktigt korrekta beslut, trots att de på kort sikt kan verka osäkra. Och de måste våga genomföra dem.

Biogas smart och tillgängligt
Det finns en mångfald av förnybara drivmedel. Alla kommer att spela en viktig roll och biogas är ett smart drivmedel som är tillgängligt. I norra Sverige producerar vi nära dubbelt så mycket biogas per person, jämfört med Sverige som helhet. Däremot är vi inte så bra på att använda den. Under 2009 eldade vi upp 20 procent av biogasen till ingen nytta. Här användes bara 5 procent till fordonsgas, jämfört med 36 procent i riket. Att ta tillvara på gasen och energin ur avfall gör att vi minskar energiförlusterna, samtidigt som vi kan ersätta fossila drivmedel. Men marknaden för gasbilar har svårt att komma igång; vem köper en gasbil när det inte går att tanka på fler än 4 ställen på mer än halva Sveriges yta?

Företag väntar på besked
Kommunerna Boden, Skellefteå, Östersund och Sundsvall har gjort en hel del. De har varit modiga att fatta långsiktiga beslut och driver frågan genom omställning av egna fordons- och bussflottor till gasdrift. De har även byggt produktionsanläggningar och tankstationer. Nu hakar andra kommuner på, t ex Strömsund, Vännäs och Luleå. I takt med att teknikutvecklingen går framåt och kostnaderna sjunker, ökar nu antalet företag som är beredda att investera i fordonsgas. Genom att ställa krav på förnybara bränslen i upphandlingar, och samtidigt ta tillvara biogas från reningsverken, kan beslutsfattare ge investerare den långsiktighet som krävs för att de ska våga satsa. Idag finns företag som väntar på sådana beslut.

Stor potential för biogas
När marknaden växer kommer vi att behöva öka biogasproduktionen i norra Sverige. Potentialen är stor. Vi skulle kunna öka produktionen mer än 10 gånger om vi tar tillvara på matavfall, lantbrukets gödsel och energigröda från trädesmark, skogsindustrins processavlopp och inte minst den nya heta förgasningstekniken av skog.

Trenden är entydig. Biogas är ett av framtidens drivmedel. Nu måste de lokala beslutsfattarna hänga på. Ambitiösa mål är till ingen nytta om vi inte omsätter dem i handling.

Biogas Norr är ett nätverk för biogasaktörer i Sveriges fyra nordligaste län och nätverket drivs inom ramen för BioFuel Region. Biogas Norr fokuserar på att öka produktion och förädlingsvärdet av biogas. Läs mer på www.biogasnorr.se
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.

Linus Pettersson 2011-01-20 13:34:18
Väl skrivet Anna. Jag hoppas att det läses av många. MVH Linus

Lasse Kjellstedt 2011-01-19 16:57:07
Ett mycket bra inlägg i debatten, kommunerna bör gå täten och ta sitt ansvar. Vad väntar ni på?

Sigfried 2011-01-19 16:30:46
det här va en bra krönika
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090876