Väntan på den tändande gnistan 

av Erik Brink, Jordbruksakstuellt

Intresset från bondehåll för att producera biogas är stort och många följer intresserat utvecklingen. Det bör betonas att man i huvudsak verkligen följer utvecklingen, man tar inte del i den och investerar i en egen anläggning. I dagsläget finns det en handfull gårdar som har investerat i egen biogasproduktion. Och med tanke på de ekonomiska kalkylerna och osäkerheten kring produktionstekniken så är det kanske inte så konstigt att man väljer att avvakta lite med mångmiljoninvesteringen. Det sägs dock att det ska finnas 10-20 gårdar som redan nu är färdigprojekterade och färdatt starta investeringen när förutsättningarna blir de rätta, som vid till exempel ett energistöd från staten.

Nu blir det allt mer tydligt att det inte bara den svenska bondens intresse för biogas som växer, även gasbranschens intresse för den svenska bonden blir allt större. Trots att det idag är utvinningen av biogas från soptippar och avloppsslam som är den klart dominerande källan för svensk biogas så är det i lantbruket som man ser tillväxtpotentialen. Det är här som biogasproduktionen ska öka, i första hand med gödsel som substrat men även med tankar kring grödor som majs som lämpliga substrat.

En manifestation av det nyväckta intresset från branschen var deras deltagande på Borgeby Fältdagar i Skåne. På mässan tog både företag och organisationer med intressen inom biogas chansen att knyta kontakter med lantbrukare. Det fanns både leverantörer av teknik och forskarnätverk som utvecklar metoderna på plats. Alla väntar på den tändande gnistan för att utvecklingen ska explodera. Antingen i form av en kraftig prisuppgång som ger sken av att vara uthållig eller genom att staten väljer att satsa extra resurser på att utveckla produktionen med ett energistöd.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8154833