Lars Neuman

 

Vill inte lantbrukare spara energi – och pengar?

av Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare,
LRF Konsult, Ulricehamn

 

Alla är vi väl intresserade av att minska våra energikostnader, att spara pengar, och vi spanar gärna efter de lägsta priserna eller de bästa rabatterna på el eller diesel. Men vi skulle komma ännu längre genom att se över hur vi använder el och diesel – inte bara hur, utan också när, var och varför.

Men lantbrukare verkar inte ha så stort intresse för att spara energi och pengar. Ett tecken på det är att mindre än 50 lantbruk har sökt stöd till energikartläggning – den så kallade energikartläggningschecken.

Stöd från Energimyndigheten
Stödet söks hos Energimyndigheten och det har varit tillgängligt i mer än ett år för företag som använder mer än 500 MWh/år eller bedriver djurproduktion med minst 100 djurenheter. Vi som jobbar med energieffektivisering inom lantbruk hade räknat med ett betydligt större intresse.

Med den kunskap vi har på det här området, så ser vi rätt goda möjligheter att spara energi. Se bara på det urval av tips som finns här på Bioenergiportalen. Information om detta kan man också få genom Greppa Näringen i en satsning på energieffektivisering som de gör nästa år. Och vi kan spara på flera sätt utan att det påverkar produktionen negativt. Många sparåtgärder kan rentav ge fördelar i produktionen.

Kör dieselsnålt gratis
Det finns energi att spara bara genom att ändra rutiner, bli bättre på att planera, rengöra, ställa in och kalibrera. Det krävs inga investeringar för att släcka lampor eller för att köra mjukare och dieselsnålare. Det är ganska enkelt och där kan man börja.

För att gå vidare får man ta kostnader för bättre vattenhaltsmätare, ljusreläer, sparknappar, värmeåtervinning och så vidare. Då har man också anledning att räkna lite på åtgärderna.

Energin för billig – ännu
Kanske är det så att energin fortfarande kostar för lite för att man ska börja tänka ”energieffektivisering”. Naturligtvis har en lantbrukare många saker på sin ”Att-göra-lista”, där många saker har större ekonomisk tyngd än energi – ännu så länge.

Men även om energieffektivisering kanske inte hamnar så högt på listan just nu, får vi nog tyvärr räkna med att den kommer att klättra uppåt, och då är det inte så dumt att vara förberedd.

Priser styrs av efterfrågan och tillgång. När det gäller energi styrs priset även av politiska beslut om skatter och skatteåterbetalning. Sådana beslut gör att dieseln år 2015 kommer att vara ca 1,40 kr dyrare per liter än idag. Hur mycket dyrare än så blir den genom marknadens höjningar? Är vi beredda på detta?
(2011 återbetalas 70 % av koldioxidskatten vilket blir 2,00 kr per liter vid 5 procents inblandning av RME.)

Elen blir också dyrare
På sikt kommer nog också elenergin att bli dyrare, alltså behöver vi använda även den effektivare. Vi lever ju i en värld med begränsade resurser och där konkurrensen om resurserna ökar. En följd av stigande energipriser är att den tekniska utvecklingen stimuleras.

Vi kommer förhoppningsvis att få se nya och spännande lösningar inom alla energislag så att vi lättare kan effektivisera. Ett exempel på det är försök med att belägga plogvändskivan med ett diamantliknande kolskikt som halverar friktionen. Det skulle spara mycket energi!
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090979