Lars Neuman
Ge oss bättre data
om traktorernas dieselförbrukning!

av Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare,
LRF Konsult, Ulricehamn

 

Bra konsumentinformation är en förutsättning för att jag ska kunna investera i ett energisnålt alternativ. Men när det gäller traktorer, saknar jag tillräcklig information om deras energieffektivitet.

Som gammal maskinkonsulent vet jag att det finns många faktorer att väga in när man väljer traktor. Bränsleförbrukningen är en av många. Traktorfirmorna är nog medvetna om att det har betydelse för kunden, men de ger ändå inte tillräcklig information.

Ett enda värde

När man kommer till prestandatabellen i traktorbroschyren brukar man hitta ett enda värde på den specifika bränsleförbrukningen. Den anges i g/kWh, alltså hur många gram bränsle det går åt för varje kWh som traktorn avger på kraftuttagstappen. Lågt värde betyder alltså hög verkningsgrad och bättre bränsleekonomi.

Tillverkaren anger det lägsta möjliga värdet och någon kallar det optimal bränsleförbrukning. Detta nås oftast när man belastar motorn för fullt vid ett varvtal som ligger mellan 1 200 och 1 600 varv/minut. Skillnader finns mellan fabrikat och modeller. I det här varvtalsområdet finner man också motorns högsta vridmoment.

Jag vill veta mer!

Detta lägsta värde räcker inte för mig. Hur ofta använder jag traktorn på just det viset? Traktorn får gå i många jobb på gården med olika belastning och vid olika varvtal och då vill jag ju veta förbrukningen i de jobben. Tänk om traktortillverkarna blev bättre på att redovisa det!

Testmetoden finns idag, den är framtagen av tyska DLG. Den har namnet PowerMix och där mäter man g/kWh vid några bestämda arbeten eller rättare sagt några bestämda kombinationer av varvtal och motorbelastning.

Nytt EU-direktiv behövs

I testrapporten hittar man de enskilda värdena och ett sammanvägt medelvärde. Det ger traktorköparen mycket bättre information än ett enda, lägsta uppmätt värde. PowerMix-testen är frivillig och på www.dlg.org hittar man gjorda tester, som än så länge är alltför få.

Jag tycker faktiskt att det inte vore fel med ännu ett EU-direktiv. Det direktivet skulle då säga att alla traktormodeller som säljs inom EU ska ha testats med PowerMix. Det skulle vara till stor nytta för lantbrukarna, för vår gemensamma energihushållning och det skulle nog driva på den tekniska utvecklingen också.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090920