Bioenergi Sveriges största energikälla

2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört med oljans 30,8 procent. Det visar Svebios analys av preliminär statistik.

Svebios analys visar också att andelen förnybar energi, enligt EU:s definition, redan 2009 låg på 46,3 procent, dvs Sverige låg 2009 bara 2,7 procentenheter under EU-målet på 49 procent 2020, och bara 3,7 procent från riksdagens mål på 50 procent 2020.

Jämfört med 2008 minskade den totala energianvändningen kraftigt 2009. Förbrukningen av olja och kol minskade. För första gången på länge minskade också drivmedelsförbrukningen i transportsektorn. Produktionen av kärnkraftsel minskade kraftigt. Samtidigt fortsatte användningen av biobränslen att öka, så som den gjort under alla år på 2000-talet.

Orsaken till den låga energianvändningen 2009 är framför allt en kraftigt sjunkande energianvändning i industrin, på grund av lågkonjunkturen, och en sjunkande användning i transportsektorn, vilket är ett trendbrott.

Här finns hela analysen i pdf-format, men nogranna förklaringar till den "svenska metod" som Svebio använder i sin analys. Med slutanvändning avser Svebio den faktiska energianvändningen, efter omvandlings- och distributionsförluster.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-04-15
Skriv ut
8103275