Buntning kan ge effektivare salixskörd

Östersundföretaget Rogbico har, tillsammans med fem andra företag, fått stöd från Energimyndigheten för att utveckla ett nytt koncept för salixskörd. Systemet bygger på att helskottsskördad salix komprimeras och buntas direkt i samband med skörd, och skulle kunna bli ett viktigt komplement till dagens hanteringskedja med direktflisning.

–En fördel med vårt system är att salixen torkar bra i buntarna, vilket ger ett torrare bränsle. Maskinen ska också utrustas med en våg så att skörden kan vägas in direkt, på så vis kan odlaren få betalt för den faktiskt skörden direkt. Vårt system har också fördelar när det gäller söderdelning, lagerhantering och logistik, säger Per-Erik Harr, vd på Rogbico.

Man har nu fått stöd från bland andra Energimyndigheten, för att genomföra en teknisk förstudie. Målet är att ta fram ett förslag till koncept för kontinuerlig skörd av salix, och ta reda om konceptet kan bli lönsamt. Utifrån förstudien ska man sedan fatta beslut om hur utvecklingsarbetet ska gå vidare. Slutmålet är naturligtvis att en ny komprimerande helskottskördare kommer ut på marknaden.

Grundidén bygger på en lätt gallringsskotare som ska kapa salixen radvis. Stammarna magasineras sedan för vidare transport till en komprimator som buntar och bandar salixen. Den hårt packade bunten hamnar på en efterföljande vagn, innan den slutligen tippas vid fältkant.

En nyckelfunktion i den nya salixskördaren är den enhet som komprimerar och buntar helskotten. Den tekniken finns i princip redan i dag på marknaden i form av Rogbicos lastbilsburna GROT-komprimator. Genom att komprimera avverkningsresterna kan transportmängden öka med mellan 30-40 procent.

–Tack vare att buntaren redan är utvecklad har vi kommit en bra bit på vägen, det viktigaste som återstår att lösa är skärbordet och inmatningen till buntaren. Nu ska vi göra den här förstudien, och förhoppningsvis får vi sedan möjlighet att också ta fram en prototyp, säger Per-Erik Harr, som räknar med att det i så fall skulle ta ungefär två år att utveckla konceptet från ritbord till färdig maskin.

I projektet samarbetar bland andra Rogbico AB, Side System AB, Jonson och Paulsson Industri AB och Pöyry Sweden AB. Projektet beräknas kosta cirka 1,5 miljoner kronor, och Energimyndigheten bidrar med 930 000 kronor från programmet ”Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle”.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-05-28
Skriv ut
8103242