Satsning på rörflen i Mälardalen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har fått 2,5 milj kronor från Jordbruksverket och drygt 0,5 milj kronor från Energimyndigheten för att under tre år utveckla odling och tillverkning av briketter av rörflen i Mälardalen.

Projektet "Förädlat biobränsle från åkern - från frö till färdig värme"  har som mål att utveckla och optimera produktion och brikettering av rörflen för att få ett högvärdigt fastbränsle som kan användas i nya och befintliga värmeanläggningar för torra bränslen.

Det ska genomföras i samarbete med företagen Låttra Gård Bioprodukter och Teem Combustion Group AB. På Låttra Gård i Vingåker har man odlat rörflen sedan 2002 (se reportage på Bioenergiportalen), och det  bedöms finnas potential att utöka rörflensodlingen i trakten däromkring.

Det finns också ett flertal närvärmeanläggningar inom tio mils omkrets kring Låttra Gård, där man använder träpellets, spannmål eller briketter.

Med en ökande konkurrens om träbränslen, finns det behov av att utveckla alternativa torra bränslen. I detta projekt vill man därför bidra till att långsiktigt säkerställa råvaruförsörjningen från lokala producenter och utveckla närvärmeanläggningar så att de ska kunna använda bränsle av olika kvalitet.

Man ska utarbeta en modell där odlare levererar rörflen till en anläggning där de förädlas till briketter. Bränslebriketterna ska sedan levereras till en grupp användare med lämpliga pannor.

Idén är att förädla rörflen "lagom" mycket och ta tillvara gynnsamma egenskaper som ger tydliga mervärden jämfört med leveranser av oförädlad rörflen.  

Projektledarnas mål är att kunna visa upp en produktionskedja för brikettering av rörflen som är lönsam och kommersiellt inriktad, för att bidra till ökad produkton av bioenergigrödor på åkermark.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-08-05
Skriv ut
8148667