Lantmännen samarbetar
för hållbara transporter

Lantmännen och Scania-Bilar Sverige inleder tillsammans med bränsletillverkaren EcoBränsle (numera en del av Energigårdarna) och regionala transportörer ett samarbete när Lantmännens transportörer i Åhus, Helsingborg och Falkenberg byter från diesel till biodieseln RME (Rapsmetylester). Projektet berör initialt 12 lastbilar.

Fordonen, som transporterar foder, har tillsammans en årlig körsträcka på ca 200 000 mil. Besparingen beräknas bli mer än 2500 ton koldioxid per år, vilket är en minskning av Lantmännens totala utsläpp från transporter med 3 procent, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande.

– Vi ser mycket positivt på den här typen av konkreta samarbeten som direkt gör nytta här och nu, säger Anna Elgh, varuflödesdirektör inom Lantmännen och en av initiativtagarna till samarbetsprojektet.

Lantmännen hanterar stora varuflöden och står för 1 procent av alla lastbilstransporter i Sverige. Man driver sedan 2008 konceptet GreenLine för att skapa ett hållbart varuflöde och hittills har utsläpp motsvarande 6 150 ton koldioxid sparats.

Även Scania-Bilar Sverige är mycket nöjda med att ha kommit igång med samarbetsprojektet.

– Scania har produkterna för att redan nu köra på 100 procent biodiesel. Det här samarbetet visar hur konkreta åtgärder ger verkligt miljösmarta godstransporter. I stället för att bara diskutera framtida lösningar visar projektet att vi redan idag kan åstadkomma stor reduktion av koldioxidutsläppen med befintlig teknik och biodrivmedel, säger Birger Pettersson, ansvarig för alternativa bränslen på Scania-Bilar Sverige.

Tankning av RME kan i dag ske i Kristianstad, Kävlinge, Lund, Trelleborg och Karlshamn.

Nästa steg i samarbetet tas i slutet på sommaren och innehåller effektiv körning och förbättrad trafiksäkerhet. Genom ett ökat fokus på miljömedvetenhet och driftsekonomi, både i planerings- och genomförandefasen av körningarna, kommer bland annat andelen tomgångskörning att minska. Tillsammans med ett bättre fordonsutnyttjande leder det även till förbättrad bränsleekonomi och minskad miljöbelastning.

För mer information kontakta:
Anna Elgh, Varuflödesdirektör Lantmännen, tel. 08-657 44 52
Birger Pettersson, ansvarig för alternativa bränslen Scania-Bilar Sverige, tel. 08-553 668 54 81


FAKTA/Lantmännen Energi:
Lantmännen Energi är ett av Sveriges ledande bioenergiföretag med tillverkning av förnybar energi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter är drivmedelsetanol, finsprit, biodiesel, stärkelse, proteinfoder, fjärrvärme, värmepellets, salix samt alkylatbensin. Varumärkena heter Aspen, Agrol och Reppe. Kunderna finns främst i norra Europa och är allt från konsumenter till stora, internationella företag.

Läs gärna mer om bra mat från Lantmännen på www.lantmannen.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-08-12
Skriv ut
8158628